4. Mehmet Dönemi ve Islahat Çalışmaları

26 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

4. Mehmet Dönemi ve Islahat Çalışmaları

4. Murat’ın ölümüyle Osmanlı tahtına Sultan İbrahim geçmişti. Sultan İbrahim Dönemi’nde (1640 – 1648) devlet iyi yönetilemediği gibi Valide Kösem Sultan çok etkili hale gelmişti. Halk ise ağır vergiler altında eziliyordu.
Yeniçeriler bir taraftan isyan ediyor diğer taraftan iç karışıklıklar yoğun olarak yaşanıyordu. Bu kötü gidişata son vermek isteyen şeyhülislam ve bazı devlet adamları 4. Mehmet’i hükümdar yapma kararı alarak Sultan İbrahim’i tahttan indirdiler. Yerine 4. Mehmet’i padişah ilan ettiler. 4. Mehmet küçük yaşta olduğu için (7 yaşında) ülkeyi 4. Mehmet’in annesi Turhan Valide Sultan ve vezirler idare etmilerdir.

4. MEHMET DÖNEMİ ISLAHAT ÇALIŞMALARI

4. Mehmet padişahlığının ilerleyen yıllarında annesi ve vezirlerden yönetimi devralarak güvendiği devlet adamlarını göreve getirdi. 4. Mehmet’in görevlendirdiği bazı devlet adamları ve yaptıkları ıslahatlar şunlardır:

Tarhuncu Ahmet Paşa

Tarhuncu Ahmet Paşa Islahatları

 4. Mehmet’in sadrazamlarındandır. Çoğunlukla maliye alanında ıslahatlar yaptı.
Has ve zeamet gelirlerinin doğrudan hazineye girmesini sağladı.
Devlet yönetiminde rüşvet alınmasını önlemeye çalıştı.
Osmanlı tarihinde bilinen ilk bütçeyi hazırladı.
Gelirler 24 milyon akçe iken giderler 25,5 milyon akçe olarak çıktı.
Bütçe açığını kapatmak için saray masraflarını kıstı.
Saray masraflarını kısması çıkarı zedelenen insanları rahatsız etmiş ve bu kişiler sadrazamın idam edilmesine neden olmuştur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Çağdaş Dünya Tarihi Soru Cevap