Amasra’nın Cenevizlilerden Alınması

24 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Amasra’nın Cenevizlilerden Alınması

Balkanlar’da peşpeşe askerî harekâtta bulunmak zorunda kalan ve karşı koyan güçleri bir bir bertaraf eden Fâtih Sultan Mehmed, devletin doğu hudutlarında, komşu devletlerin bir ittifak içine girmekte olduklarını görmekte gecikmedi. Özellikle İstanbul’un zaptı sonucu, doğu ticaret yollarının önemli bir mevkiine sahip olan Osmanlı devleti, bu yolun Karadeniz’e bağlanan güzergahı üzerinde tam bir hakimiyet tesis etmek için harekete geçti. Arka arkaya giriştiği bu seferlerde, hem doğu komşu devletlerinin ittifakını önlüyor, hem de hudut boylarını emniyete alıyordu.

Bu maksatla Fâtih, Kuzey Anadolu’daki ilk seferini, Cenevizlilerin elinde bulunan Amasra üzerine yaptı. Amasra Ceneviz kolonisi, İstanbul’un zaptından sonra, Osmanlı padişahına vergi vermek suretiyle, ticari bağımsızlığını sürdürmekte idi. Ancak vergilerini zaman zaman ödemeyen koloninin barındırdığı bazı korsan gemileri, Karadeniz’de ticaret gemilerine saldırıyor, mukavemet görünce de hemen Amasra limanına sığmıyordu. Diğer taraftan, hem Osmanlı, hem de diğer Anadolu devletlerinde asilik yapan ve firar eden kimseler, bu şehre iltica etmek suretiyle canlarını kurtarıyor, kısa zaman sonra da Cenevizlilerle birlikte korsanlık yapmaya başlıyorlardı.

Fâtih, Arnavutluk barışından hemen sonra, vezir-i âzam Mahmud Paşa’yı donanma ile Karadeniz’e şevketti. Seferin nereye olacağına dair talimatı da Boğaz’dan çıktıktan sonra açıklaması emri ile, kapalı bir zarfla Mahmud Paşa’ya verdi. Kendisi de kara ordusu ile Üsküdar’dan hareket ile Akyazı’ya geldi. Buradan itibaren yolların bozuk olması dolayısıyla, güçlükle ilerleyen padişah, aynı zamanda yolları da yaptırarak Bolu’ya ulaştı. İsfendiyaroğlu İsmail Bey, seferin kendi üzerine olduğunu sanarak, süratle Sinop kalesine çekilmişti. Ancak ordu birdenbire Amasra üzerine yöneldi. Şehrin hem karadan, hem denizden kuşatıldığını gören Amasra’daki Cenevizliler,   karşı  koymakla  birşey  elde   edemeyeceklerini anladıkları için, teslim teklifini hemen kabul ettiler. Padişah şehrin sanatkarları ile ileri gelenlerini İstanbul’a göndererek İstanbul’un imarında görevlendirdi.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kartları – 2