Avrupa’da Ekonomik Alanda Gelişmeler

4 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

EKONOMİK ALANDA GELİŞMELER

Akılcı ve Aydınlanmacı düşünürlerin etkisiyle Avrupa’da bir çok alanda görülen değişimler, ekonomik gelişmeleri de etkiledi. Teknolojik gelişmeler kol gücüne dayalı üretimden makine gücüne dayalı üretim biçimine geçilmesini sağladı.
Sanayi İnkılabı adı verilen bu değişim Avrupa’da işçi ve işçi hakları kavramını ortaya çıkardı. İşçi ve işveren problemleri ortaya çıkmaya başladı.
Bu problemleri çözüm amaçlı düşünürler, kapitalizm, sosyalizm, liberalizm ve kominizm gibi ekonomik ve siyasi akımlar ortaya çıktı. Günümüzde de bu düşünce akımları etkilerini hala devam ettirmektedirler.

NOT :

Avrupa’da meydana gelen Rönesans ve Reform Hareketleri skolastik düşüncenin yıkılmasına, akıl ve aydınlanma çağının başlamasına sebep oldu. Bu durum dünya ölçeğinde;

a) Sosyal, ekonomik ve bilimsel
b) Yönetim ve siyasi alanlarda birçok gelişmeye neden oldu.

Sosyal, ekonomik ve bilimsel alanda; akıl, deney ve gözlem ön plana çıktı. Bilim ve teknolojinin gelişmesi sanayi inkılabını ortaya çıkardı.
Hammadde ve pazar arayışı üretimin artması ve işçi sınıfının ortaya çıkmasına neden oldu. Ayrıca sağlık alanındaki gelişmeleri, nüfusun artması ve toplumsal ayrıcalıkların ortadan kalkması izledi.
Yönetim ve siyasi alanda ise; eşitlik, özgürlük, insan hakları Fransız İhtilali’ne zemin hazırladı.
Mutlakiyetciliğin yıkılması demokrasi ve laikliği ön plana çıkardı. Sömürgecilik, liberalizm ve kapitalizm gibi kavramların devamında milliyetçilik ve işçi haklarıyla ilgili ihtilaller yaşandı. Devletler arası bloklaşma ve rekabet I. Dünya Savaşı’na giden süreci hızlandırdı.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Altın Bilgiler