Avrupa’da Sanayi İnkılabı ve Sanayi İnkılabının Sonuçları

4 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

AVRUPA’DA SANAYİ İNKILABI

Sanayi İnkılabı: Her türlü üretim faaliyetlerinde kol gücünün yerini makine gücünün almasıdır.
Sanayi İnkılabı, Avrupa ülkelerinden ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkmıştır.

Sanayi İnkılabı’nın ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkmasında;

 İngiltere’de merkezi otoritenin bulunması
Bu devletin büyük sömürgelere sahip olması (özellikle Hindistan)
Özgür düşünce ortamının olması
Hammadde ve pazar kaynaklarının bol olması
Demir ve kömür madenleri bakımından zengin olması gösterilebilir.

NOT :

Avrupa’da teknik ve bilimsel gelişmeler Sanayi İnkılabını ortaya çıkarmıştır. 17. yüzyıl başlarında hava ve su buharı arasındaki farkın keşfedilmesiyle yoğunlaştırma mekanizması tanımlandı.
17. yüzyılın sonunda gazların genişlemesinden yararlanılarak makine sisteminde gelişmeler oldu.
17. yüzyılın sonunda ise Dönis Papin ilk buhar makinesini yaptı. James Watt’ın ateşli pompa sistemini bulması makineleşmeyi hızlandırdı.

Sanayi İnkılabının Sonuçları

Sanayi İnkılabı 19. yüzyılda dünya dengelerini etkilemeye başlamış, sanayileşmede ön plana çıkan devletler dünya politikasında ağırlık kazanmıştır.
Ucuz, kaliteli ve bol mal üretilmiştir.
Halkın refah seviyesi artmıştır.
Hayat standartlarının iyileşmesi ölüm oranlarını azalttığı gibi buna paralel olarak nüfus artışı hızlanmıştır.
Büyük sanayi kentlerinin kurulması işsizlik sorununu ortaya çıkartmıştır.
Emperyalizm (sömürgecilik), kapitalizm (ekonominin serbestçe yapılması) ve sosyalizm (ekonominin devlet kontrolünde yapılması) gibi akımlar ortaya çıkmıştır.
Sömürgeciliğin yaygınlaşması ve hammadde ve pazar sorunu I. Dünya Savaşı’na neden olmuştur.
El sanayi ve küçük atölyelerin yerini fabrikalar almıştır.
Köyden şehre göç hareketi hızlandı şehir nüfusları arttı.
Sanayi İnkılabı, Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde etkilemiştir.
İşçi sınıfı ve işçi hakları kavramı ortaya çıkmıştır.
Avrupa’da büyük sermayeli şirketler kuruldu ve bankacılık sistemi gelişti.
Ekonomide tarımsal üretimin yerini sanayi aldı.
Makinalarda buharın kullanılması kömür ve demir sektörünün gelişmesine etki etti.
Demiryolu, deniz ve kara ulaşımında büyük gelişmeler görüldü.
Petrol ve elektrik gibi enerji kaynaklarının kullanılması ikinci sanayi devrimine zemin hazırladı.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Anayasa Kartları Soru Cevap