Çelebi Mehmed-Emir Süleyman Mücadelesi

6 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Çelebi Mehmed-Emir Süleyman Mücadelesi

İsa Çelebi hadisesinden sonra Anadolu’yu tek başına hakimiyeti altına alan Çelebi Mehmed, durumunu gittikçe kuvvetlendirmekte idi. Hadiseleri yakından takip eden Emir Süleyman, küçük kardeşinin bu durumundan endişeye kapılarak, onu kendisine tehlikeli bir rakip saymaya başladı. İsa Çelebi’nin ortadan kalkması üzerine, Çelebi Mehmed’i ele geçirmek için kalabalık bir ordu ile Bursa üzerine yöneldi. Çelebi Mehmed, kendisinden büyük olan ve bütün Rumeli gazilerini maiyyetinde getiren kardeşine karşı koyamayarak Ankara tarafına çekildi. Emir Süleyman, Bursa’da birkaç gün istirahat ettikten sonra Ankara üzerine geldi. Ankara’yı Firuzoğlu Yakub Bey muhafaza etmekte idi. Çelebi Mehmed, Sivas ve Amasya dolaylarına çekilmiş idi.

Ankara halkı Emir Süleyman’ı istikbal ederek şehre aldı ise de, kale muhafızı Yakub Bey teslim olmadı. Birkaç gün muhasara olunan kalenin kuvvet sarfı ile alınamayacağı anlaşıldı. Ancak durumunu tehlikeli gören Yakub Bey, Çelebi Mehmed’e mektup göndererek, imdat talebinde bulundu. İne Hoca ile Bulgur Ağa adındaki adamları ile ve gizlice gönderdiği mektubun cevabı yine bu adamlar vasıtasıyla iade olundu. Bu arada, Emir Süleyman’ın veziri Ali Paşa, ine Hoca ile Bulgur Ağa’yı yakalayıp, ellerine, Çelebi Mehmed’in ağzından düzme bir mektup vererek kaleye gönderdi. Böylece imdat ümidini kesen Yakub Bey, kaleyi Emir Süleyman’a teslim etti.

Çelebi Sultan Mehmed, imdat için süratle Ankara üzerine gelirken, keyfiyetten haberdar olmakla Emir Süleyman’ın üzerine varmayarak, Beypazarı taraflarına yöneldi. Emir Süleyman da Bursa’ya dönerek, tabiatı icabı, zevk alemine daldı.

Çelebi Mehmed, Bursa’da sefahata dalan kardeşi üzerine bir baskın teşebbüsünde bulunmak istedi. Bunun için Bursa’ya doğru hareket etti. Bu sırada Emir Süleyman’ın adamlarından olan Süleyman Subaşı, Sakarya taraflarına il yazmaya çıkmış idi. Maiyyetinde yedi-sekiz bin asker bulunan Çelebi Mehmed, Sakarya suyu kenarında, Süleyman Subaşı ile karşılaştı ve onu feci bir mağlubiyete uğrattı. Dehşet içinde kaçarak Bursa’ya gelen Süleyman Subaşı, keyfiyeti Emir Süleyman’a anlatınca, Emir Süleyman, çaresiz kalıp Rumeli tarafına geçmeyi kararlaştırdı. Ancak veziri Ali Paşa’nın kendisine mani olmasıyla, Rumeli ordusuna, Çelebi Sultan Mehmed ile savaşmak üzere Yenişehir ovasındaki Çakırpınarı mevkiinde savaş tertibatı aldırdı.

Emir Süleyman, Gazi Evrenos Beyi ileri karakol hizmeti ile görevlendirdikten sonra, beklemeye başladı. Diğer taraftan Çelebi Mehmed de, ordusunu alarak Çakırpınarı’na geldi. Evrenos Gazi’ye karşılık olarak da, Horozoğlu Ahmed Bey ile Hîloğlu Mehmed Bey karakol tayin olundular. Bu iki karakol arasında zaman zaman çarpışmalar vukua geldi ise de, asıl ordu savaşa tutuşmadı. Ancak Evrenos Gazi feci bir bozguna uğrayınca, Emir Süleyman hayli endişeye kapıldı. Kaçmasını yine vezir Çandarlı Ali Paşa önledi.

Bu arada vezir Ali Paşa, Çelebi Mehmed’e, sadakat üzere bulunduğunu bildirilen bir mektup yazarak, maiyyetinde bulunan beylerin Emir Süleyman tarafından elde edilmiş olduğunu arzeyledi. Çelebi Sultan Mehmed, kardeşinin Ankara kalesini, vezir Ali Paşa’nın böyle hileli bir mektubu ile ele geçirdiğini hatırlayarak, mektubu parça parça etti. Yağmurlu ve sıkıntılı bekleme günleri epeyce uzadı. Tam bu sıralarda şarabdan İlyas, Emir Süleyman tarafına geçti. Ertesi gün, umumi bir divan toplayan Çelebi Mehmed, vezir Ali Paşa’nın mektubundan bahsederek, savaşı bir başka zamana tehir ile, ordusuna dönüş emri vererek, Amasya canibine hareket etti. Emir Süleyman böylece Çakırpınarı hadisesini atlatmış oldu (1406).

Bursa’ya dönen Emir Süleyman, Evrenos Gazi’yi bir miktar süvari ile Aksaray taraflarına gönderdi. Bu arada Karamanoğlu, Evrenos Gazi’nin askerleri ile başa çıkamayınca, akıbetinden endişe ederek, Çelebi Mehmed’e bir mektup yazıp ittifak teklifinde bulundu. Çelebi Mehmed ile Karamanoğlu, Cemâle kalesi yakınında bir araya gelerek, bir ittifak anlaşması yaptılar. Bu ittifakı haber alan Gazi Evrenos da, zaferden ümidini keserek, acele Emir Süleyman’ın yanına döndü. Emir Süleyman Sivrihisar’ı zabtettikten sonra, Karaman üzerinde herhangi bir başarı elde edemedi. Vâki olan ittifak üzerine, Evrenos Gazi’nin tavsiyesi ile Ankara taraflarına gelen Emir Süleyman, Çelebi Mehmed’e ait yerleri yağma ve tahrip ederek tekrar Bursa’ya döndü. Oradan Batı Anadolu’ya geçen Emir Süleyman, kendisine her bakımdan rehber olan ve idaresini muvaffakiyetle yürüten vezir Çandarlı Ali Paşa’nın vefat etmesi (Aralık 1406) üzerine, kuvvetli bir dayanaktan mahrum kaldı. Emir Süleyman Aydınoğlu Cüneyd Bey üzerinde yürüdüğünde, Germiyanoğlu’nun da katıldığı güçlü bir ittifakı arkasına almış bulunuyordu. Selçuk’ta (Ayasluk) dört ay kalan Emir Süleyman, kardeşi Musa Çelebi’nin Rumeli’deki faaliyetlerini öğrenince, vakit kaybetmeden Gelibolu yolu ile Edirne’ye döndü.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.