Kirmasti, Mihaliç ve Ulubat Kalelerinin Fethi ile Karesi Beyliği’nin Bir Kısmının İşgali

26 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Kirmasti, Mihaliç ve Ulubat Kalelerinin Fethi ile Karesi Beyliği’nin Bir Kısmının İşgali

Karesioğulları, Balıkesir çevresinde kurulmuş bir beylik idi. Aslen Selçuklu koluna mensup olan Karesi hanedanının kurucusu Karesi Bey’in vefatı üzerine yerine oğlu Demirhan Bey geçmişti. Bunun üzerine, öldürülmekten korkan Demirhan Bey’in kardeşi Dursun Bey, Osmanoğulları dergahına iltica etmişti. Demirhan Bey’in bazı hareketlerinden incinen Karesi halkı, Dursun Bey’i davet ederek beyliğin başına geçmesini istediler.

Orhan Bey’i tahrik eden Dursun Bey, Karesi beyliğinin başına geçtiği takdirde Balıkesir’le diğer bazı şehirleri Osmanlı beyliğine vermeyi taahhüt etti. Dursun Bey’in Balıkesir üzerine hareketinden sonra, Orhan Bey de, askerlerini toplayarak batı istikametinde sefere çıktı. Ulubat ırmağı geçilerek Mihaliç ve Kirmasti topraklarına girildi. Ulubat, Mihaliç ve Kirmasti tekfurları, Orhan Gazi’ye itaatlerini arzettiler. Böylece bu kaleler kolayca fethedilmiş oldu (1342). Orhan Gazi, savaşsız ele geçen bu kalelerin idarelerini tekfurlarına bıraktı.

Orhan Gazi daha sonra Balıkesir topraklarına yöneldi. Onun gelişini haber alan Demirhan Bey, beyliğin merkezinde duramayarak süratle Bergama kalesine çekildi. Karesi Bey’in veziri Hacı İlbey’le diğer bazı vilayet ayanı ve namlı kumandanlar, Orhan Gazi’nin huzuruna gelerek itaatlerini arzeylediler. Orhan Gazi, Dursun Bey’in emri altındaki Karesi askerleriyle birlikte Bergama üzerine hareket etti. Demirhan Bey’e teslim teklifinde bulunuldu. Ancak, Demirhan Bey, kendisiyle teslim konusunu görüşmeye gelen Dursun Bey’i okla vurarak öldürdü. Bunun üzerine Orhan Gazi, gazilerini hisarın zabtı için hücuma geçirdi. Demirhan Bey, çaresiz teslim olmak zorunda kaldı. Demirhan Bey, katledilecek iken, yalvarıp yakarmaları sonucu hayatı bağışlanarak Bursa’ya götürüldü.Diğer taraftan Osmanlı askerleri, Balıkesir, Manyas, Edincik, Kapıdağı ve havalisini ele geçirdiler. Bu arada, Hacı İlbeyi, Evrenos Bey, Ece Halil ve Gazi Fazıl gibi değerli kumandanlar, Osmanlı devletinin askerî harekatında ve genişlemesinde büyük rol oynayan Karesi beyinin maiyyetinde Orhan Gazi’nin hizmetine girdiler.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kartları – 2