1. Balkan Savaşı ve Londra Antlaşması

18 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

1. Balkan Savaşı

Nedenleri

Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımının etkisi
Panslavizm politikasını uygulamak isteyen Rusya’nın Balkan milletlerini kışkırtması (1908 Reval görüşmeleri ile İngilizler Rusya’yı emellerini gerçekleştirme konusunda serbest bırakmıştı.)
Trablusgarp Savaşı sırasında Osmanlı’nın güçsüzlüğünün anlaşılması Osmanlı’ya karşı ittifak kuran Balkan devletleri (Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ) Makedonya’da ıslahat yapılmasını istediler. İstekleri kabul edilmeyince 8 Ekim 1912’de savaş resmen başlamış oldu.
Sırp, Yunan ve Karadağlılar kısa sürede Makedonya’yı işgal ettiği gibi Bulgarlar da Çatalca önlerine kadar gelmişlerdir.
Ayrıca Yunanlılar Ege Adaları’nı işgal ettiler.

Osmanlı Devleti’nin dört Balkan ülkesi ile savaşa girmesini fırsat bilen Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiş ve Osmanlı’dan ayrılan son Balkan ülkesi olmuştur (28 Kasım 1912).

Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşı’nı kaybetmiştir.
Savaş devam ederken İttihat ve Terakki Partisi Babıali Baskını ile iktidarı ele geçirmişlerdir.

Mağlubiyetin Nedenleri

Ordu komutanları arasındaki parti çekişmeleri
Osmanlı Devleti’nin savaşa hazırlıksız yakalanması
Aynı anda dört devlet ile savaşması
Osmanlı’nın siyasi yalnızlık içinde bulunması
Ordunun büyük bir kısmının savaş öncesi terhis edilmesi (65 bin kişi)
Ordunun ulaşım, ikmal yetersizliği ve erzak azlığı
İletişim hatlarının zarar görmesiyle ordunun iyi yönetilememesi

Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913)

Osmanlı Devleti’nin batı sınırı Midye-Enez hattı olacaktır.
Arnavutluk ve Ege Adalarının geleceğine Avrupalı devletler karar verecektir.
Selanik, Girit ve Güney Makedonya Yunanistan’a verilecektir.
Dedeağaç, Selanik ve tüm Trakya Bulgaristan’a verilecektir.
Makedonya’nın geri kalan kısmı Sırbistan’a verilecektir.

Büyük devletler aldığı bir kararla Meis, Gökçeada ve Bozcaada’yı Osmanlı’ya, diğer Ege adalarını Yunanistan’a, On İki Ada’yı ise İtalya’ya bırakmıştır. Osmanlı bunu kabul etmemiştir. Araya I. Dünya Savaşı girince adalar sorunu ancak Lozan’da çözülebilmiştir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.