KPSS Tarih Ders Notları 130 Sayfa Tamamı Tek Dosyada – KPSS’ye Bu Notlarla Hazırlandı Derece Yaptı

5 Mayıs 2019 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki dosya Sait Zaman’a aittir. Dosyanın tamamını indirmek için BURAYA TIKLAYIN

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TÜRK İSMİNİN ANLAMI

 • Ziya Gökalp→ Nizam Sahibi
 • Kaşgarlı Mahmut →Olgunluk Çağı
 • İran Kaynakları→ Güzel İnsan
 • İslam Kaynakları →Terk edilmiş insan
 • Çin Kaynakları→ Miğfer
 • Uygur Kaynakları →Güçlü,Kuvvetli
 • A.Wambery→Türemek

➢ Türk adına ilk olarak Çin kaynaklarında rastlanılır.Bunun nedeni İpek yolunda egemenlik kurmak için yapılan mücadelelerdir.
➢ Türkiye adına ise ilk olarak Bizans kaynaklarında rastlanılır.
➢ Marco Polo seyahatnamesinde Orta Asya için ‘’Büyük Türkiye’’,Anadolu için ise ‘‘Küçük Türkiye’’ demiştir.
➢ Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti Köktürkler’dir.
➢ Türk adının geçtiği ilk antlaşma ise Kuzey Şansı antlaşmasıdır.

ORTA ASYA KÜLTÜRLERİ
Anav: Orta Asya’nın en eski kültürüdür. Türk kültürünün önemli bir unsuru olan at,ilk defa bu kültürde görülmüştür.
Afanesyova: Türklerin en eski kültürüdür.
Andronova: İlk tunç ve altın eşyalara bu kültürde rastlanılmıştır.
Kelteminar:Balıkçılık ve avcılık ile uğraşan kültürdür.
Karasuk: Orta Asya’da ilk demir işletmeciliğine rastlanmıştır.
Tagar: Orta Asya kültürleri içinde en gelişmiş olanıdır.

TÜRKLERİN İLK YURDU
➢ Tanrı dağlarının Kuzeyi,Sibirya’nın güneyi,Hazar Denizi’nin doğusu olarak belirtilen bölge Türklerin ilk ana yurdu olarak bilinmektedir.
➢ Türklerin tarih sahnesine ilk çıkış yeri ile ilgili tam bir noktanın gösterilememesinin nedenleri;Türklerin göçebe bir yaşam tarzı benimsemesi ve Türklerin yazılı kültürle geç tanışmasıdır.
➢ Orta Asya denizlerden uzak olduğu için sert karasal bir iklime sahip olması Türklerin mücadeleci bir yapıda olmasına neden olmuştur.

Türklerin Anayurttan göç nedenleri

 • İklim şartlarının sertleşmesi
 • Boylar arasındaki mücadeleler
 • Elverişsiz iklim koşulları
 • Bağımsız yaşama arzusu
 • Çin ve Moğol baskıları
 • Yeni yurt edinme düşüncesi
 • Nüfusun hızla artması
 • Hayvan hastalıklarının artması
 • Cihan Hakimiyeti düşüncesi

Göçlerin sonuçları

 • Türk kültürü çok geniş bir alana yayılmıştır.
 • Türk tarihini bir bütün olarak incelemek zorlaşmıştır.
 • Farklı yerlerde farklı devletler kurulmuştur.
 • Gittikleri bölgeden etkilenmiş ve o bölgeyi etkilemişlerdir.
 • Bazı Türk boyları milli kimliklerini kaybetmiş ve asimile olmuşlardır.
 • Kavimler göçüne neden olmuştur.

NOT: XVI.Yüzyılı ‘‘Türk Yüzyılı’’ olarak ifade edilmiştir.

İSKİTLER(SAKALAR)
➢ Bilinen ilk Türk topluluğudur.
➢ Karadeniz’in kuzey taraflarında kurulmuştur.
➢ Bilinen en ünlü hükümdarları Alp Er Tunga’dır.
Tarihin ilk kadın hükümdarı olan Tomris Hatun İskitler döneminde yaşamıştır.
➢ İlk üzengiyi yapmışlardır.
➢ Altın ve gümüş işletmeciliğinde öncü olduklarından dolayı kendilerine Bozkırın Kuyumcuları unvanı verilmiştir.
➢ Amazon Kadın savaşçıları bu dönemde faaliyet göstermişlerdir.
➢ İskit-Pers savaşlarından dolayı Firdevsi’nin Şehname adlı eserinde Alp Er Tunga’dan bahsedilmiştir.
➢ Günümüzdeki Yakut Türkleri İskit soyundan gelmektedir.
Şu destanı önemlidir. İskit hükümdarı Şu ile Makedonyalı Büyük İskender arasındaki mücadelelerden bahsedilmiştir.
➢ Heykellerin ilk örnekleri olan Balbal taşlarının dikilmesi geleneğini başlatmışlardır.

ASYA(BÜYÜK)HUN DEVLETİ
➢ Bilinen teşkilatlı ilk Türk devletidir.
➢ Bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır.Teoman, ‘‘Sonsuzluk’’ ve ‘‘Genişlik’’ anlamına gelen ‘‘Tanhu’’ ve ‘‘Şanyü’’ unvanlarını almıştır.(2018
9.Sınıf güncellenmiş Meb tarih kitabı) Çin kaynaklarında Tuman olarak geçmektedir.
➢ Başkentleri Toprak Ana denilen Ötüken’dir.
➢ Teoman’ı tahttan indiren Mete Han Asya Hun devleti Hakan’ı olmuştur.Mete Han’ın tahta çıkış tarihi olan M.Ö. 209 bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş tarihi olarak gösterilmektedir.
➢ Mete Han dönemi Asya Hun Devleti’nin en parlak dönemidir.
➢ Mete Han tüm Türk boylarını tek çatı altında toplamıştır.
➢ İlk düzenli Ordu Mete Han döneminde kurulmuştur.
➢ Onluk sisteme geçilmiştir.
➢ Islıklı ok ilk defa Mete Han döneminde kullanılmıştır.
➢ Vatan ve Millet sevgisinden bahseden ilk kişi Mete Han’dır.
➢ Kendisinde toprak isteyen Çin hükümdarına ‘‘Toprak milletindir,onu kimse veremez’’ demiştir.
➢ Mete Han’dan sonra tahta geçen Ki-Ok Çinli prenseslerle evlenme geleneği başlatmıştır.
➢ Çi-Çi ise Mete Han gibi Türk milliyetçisidir.
➢ Artan taht kavgaları ve Çinlilerin baskılarından dolayı Asya Hun devleti M.S 216 Tarihinde Batı ve Güney olmak üzere 2’ye ayrılmıştır. Batı Hun devleti Çinlilere bağlanmıştır.Sonrasında ise Kavimler Göçü meydana gelmiştir.
KAVİMLER GÖÇÜ
➢ Asya Hun devletinin parçalanmasından sonra Asya’nın batısında bulunan Hunlar ilerleyerek Alan’ların topraklarını ele geçirmiştir.Buradaki kavimlerin hareketi sonucu Kavimler göçü başlamıştır.

Sonuçları:

 • Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olmak üzere 2’ye ayrılmıştır.
 • Zamanla Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır.
 • İlkçağ kapanıp Ortaçağ açılmıştır.
 • Türk kültürü Avrupa’ya yayılmıştır.
 • Avrupa’da feodalite kurulmuştur.
 • Dogmatik düşünce yayılmıştır.
 • Avrupa’da bir çok Türk devleti kurulmuştur.Hunlar,Avarlar,Macarlar,Bulgarlar gibi.
 • Avrupa’da kurulan birçok Türk devleti milli kimliklerini kaybedip asimile olmuşlardır.

AVRUPA HUN DEVLETİ
➢ Kavimler Göçünden sonra Balamir komutasındaki Türkler tarafından Macaristan’da Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.
➢ Avrupa’da kurulan ilk Türk devletidir.
➢ Balamir’den sonra başa Uldiz geçmiştir.
➢ Uldiz zamanında Anadolu’ya ilk akınlar başlamıştır.
➢ Uldiz Bizans’ı baskı altına tutmuş ve kendisine gönderilen Trakya elçisine ”İstesem Güneşin battığı yere kadar her yeri zaptederim.” demiştir.
➢ Devlet en güçlü dönemini Atilla döneminde yaşamıştır.
➢ Atilla Batı Roma üzerine İtalya ve Galya, Doğu Roma üzerine ise I.ve II. Balkan seferlerini başlatmıştır.
➢ Bizans ile yapılan mücadeleler sonucunda Margos ve Anatolyus antlaşmaları imzalanmıştır.
➢ Bizans üzerinde hakimiyet kuran Atilla,Alpler üzerinden Roma’ya girmiştir.Hunlar Papa I.Leo aracılığıyla Atilla ile antlaşmak istemiştir. Atilla Batı Roma üzerindeki hakimiyet kurduğu,daha önce şehri istila eden Got kralının ani ölümü, Doğu’dan gelen Sasani tehlikesi gibi nedenlerden dolayı şehri yağmalamaktan vazgeçmiştir.
➢ Batı Romalılar Atilla’nın kendilerini cezalandırmak için gönderildiğine inandıkları için kendisine ”Tanrının Kırbacı”,”Cesur Kavimlerin Efendisi” gibi unvanlar vermiştir.Aynı zamanda Hun-Burgod mücadelelerinden dolayı Almanların Nibeluengen Destanında Atilla için ”Etzel” de denilmiştir.
➢ Atilla’nın ölümünden sonra İlek, İrnek ve Dengizlik başa geçmişse de devlet iyice zayıflamış ve yıkılmıştır.
➢ Avrupa Hunları; pantolon,ceket giyme,at koşum takımları kullanma ve onluk sistem konularında Avrupa kültürünü
etkilemişlerdir.

Dosyanın tamamını indirmek için BURAYA TIKLAYIN

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Osmanlılar Döneminde Çıkarılan Gazeteler