1. Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi ve Yapılan Antlaşmalar

19 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

1. DÜNYA SAVAŞI’NIN SONA ERMESİ:

ABD, 1. Dünya Savaşı’nın başlarında tarafsızlığını ilân etsede gizliden gizliye İtilaf Devletleri’ne silah ve cephane satıyordu. Bunu farkeden Almanlar denizaltıları ile Amerikan gemilerine saldırdılar.
Almanlar, yük ve yolcu gemilerine de saldırınca ABD, Nisan 1917’de Almanya’ya savaş ilân etmiştir.
ABD savaşa girerken başkan Wilson tarafından bazı ilkeler yayınlanmıştır.
ABD’nin savaşa girişi savaşın sonucunu tayin etmiş ve savaşı İtilaf Devletleri kazanmıştır.

NOT :

1917 Bolşevik İhtilâli sonrası Rusya savaştan çekilmiştir. İtilaf Devletleri bu boşluğu ABD ile doldurmuşlardır.

NOT :

Savaş devam ederken 1915 yılında Bulgaristan İttifak Devletleri yanında savaşa girerken, İtalya İttifak grubundan İtilaf grubuna geçmiştir.

SAVAŞI BİTİREN ANLAŞMA ve ANTLAŞMALAR

1. Dünya Savaşı'nı Sona Erdiren Antlaşmalar

1. Dünya Savaşı'nı Sona Erdiren Antlaşmalar

 

BARIŞ ANTLAŞMALARININ ÖZELLİKLERİ

Bu antlaşmalar barıştan ziyade haksızlık ve adaletsizlik getirmiş. Bu durum yeni sıkıntılara neden olmuştur.
Yenilen devletler için ağır ekonomik ve askeri kısıtlamalar getirilmiştir.
Sınırlar değişmiş ve Avrupa haritasında bazı yeni devletler yerini almıştır. (Yugoslavya, Çekoslavakya, Polonya gibi)
Antlaşmalar büyük devletlerin çıkarlarına hizmet ettiğinden kalıcı barış gelmemiştir. Bu durum 2. Dünya Savaşı’nın çıkmasına neden olmuştur.
Sınırlar çizilirken milliyetçilik unsuru gözönüne alınmadığından azınlık sorunlarını beraberinde getirmiştir.
Almanya, Osmanlı, Rusya gibi imparatorluklar yıkılmıştır.
Almanya sömürgelerini büyük ölçüde kaybetmiştir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Altın Bilgiler