1. İnönü Muharebesi

21 Ocak 2014 tarihinde tarafından eklendi.

1. İnönü Muharebesi (6-10 Ocak 1921)

Böylece Batı cephesinde arzu edilen düzenli ordu oluşturulmuştu. Ama bu sırada Türkler arasında yaşanan bu karışıklıktan yararlanmak isteyen Yunan kuvvetleri 6 Ocak 1921’de yeniden taarruza geçmişlerdi.

Yeni kurulan düzenli ordu birlikleri; Bursa’dan hareket eden Yunan güçlerini İnönü’de karşıladılar. Yani savaşa Yunanlılar karar vermiş, yerini Türk kuvvetleri belirlemişti. Hareketli bir savunma taktiği uygulayan ordumuz kendinden kat kat üstün Yunan kuvvetlerinin taarruzunu İnönü’de kırmayı başardı.

Bu başarıda subay ve erlerimizin üzerlerine düşen görevlerini üstün bir şekilde yerine getirmelerinin çok büyük bir payı vardır.Gösterilen fedakarlık sonucu 10 Ocak 1921’de düşmanın taarruzunu durdurmayı başaran kuvvetlerimiz , onu çekilmeye mecbur etmiş ise de, karşı taarruza geçmek için kendilerini henüz yeterli görmemişlerdir.

1. İnönü Savaşı küçük çaplı bir muharebe olmasına rağmen önemli sonuçları olmuştur.

Bunları şöyle sıralayabiliriz:

  Düzenli ordu ilk sınavında başarılı oldu,

  Halkın meclise ve orduya güveni arttı,

  Ethem Bey olayı tamamen kapanıp, Kuvayi Milliye sona erdi,

  Rusya’nın T.B.M.M. Hükümeti’ne yaklaşımı daha da yapıcı oldu,

–  İtilaf Devletleri Sevr Anlaşması’nı yeniden gözden geçirmek üzere Londra’da bir konferans toplama ihtiyacını duydular.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Şifreleri