17. Yüzyılda Osmanlı’da İç İsyanlar ve İsyanların Nedenleri

23 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

İÇ İSYANLAR

17. yüzyılda Osmanlı Devleti siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda meydana gelen sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Bu durum Osmanlı Devleti’ni derinden etkiledi.
Osmanlı Devleti’nde; İstanbul, Anadolu ve eyaletlerde isyanlar çıktı.

İç İsyanların Nedenleri

– Siyasi Nedenler

Yönetimde saray adamlarının ve Valide Sultanların etkili olması
Bazı padişah ve devlet adamlarının yeteneksiz olmaları
Adam kayırmaların ve rüşvetin artması
Veraset sistemindeki değişiklikler.

YORUM

Veraset Sistemi’ndeki en önemli değişiklik Ekber ve Erşed sistemidir.
Bu sistem; Osmanlı Devleti’nde tahta en yaşlı ve en tecrübeli şehzadenin geçmesini ön gören gelenektir.

– Askeri Nedenler

Yeniçeri Ocağı’nın bozulması
Tımar Sistemi’nin bozulmasına bağlı olarak ordunun bozulması
Uzun süren savaşlar ve artan masraflar

– Ekonomik Nedenler

Uzun süren savaşlar ve masrafların artmasına bağlı olarak, halka ağır vergiler yüklenmesi veköylünün toprağı terketmesi
Tımar Sistemi’nin bozulması
Tarımsal üretim ve hayvancılığın gerilemesi
Üretimin azalması, fiyatların artması ve karşılaşılan enflasyon
Avrupa’da bilim ve teknik alandaki gelişmelerin takip edilememesi

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kısa Cevaplı Soru ve Cevapları