18. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri

8 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

18. YÜZYIL ISLAHATLARININ AMACI VE ÖZELLİKLERİ

17. ve 18. yüzyılda Osmanlı Devleti; askeri, ekonomik, bilim ve teknik alanında Avrupa’nın gerisinde kaldığını fark ederek Avrupa’yı daha yakından tanıma ihtiyacı hissetmiştir. Bu nedenle Avrupa başkentlerinde geçici ve daimi büyükelçilikler açma yoluna gitmiştir.
Avrupa karşısında alınan yenilgiler devlet adamlarını askeri alanda ıslahat yapmaya zorlamıştır.
Bu çerçevede;

Avrupa’dan askeri ve teknoloji alanında danışmanlar getirildi.
Askeri alanda eğitim veren mühendishaneler açıldı.
Sürat topcuları ve Humbaracı ocakları açılarak Avrupa’nın savaş teknolojisi takip edildi.
Nizamıcedit Ordusu kurularak Avrupa tarzı yapılanmaya gidildi.

Osmanlı Devleti’nde askeri alanda başlayan yenilikleri toplum, kültür, sanat, eğitim yönetim, ekonomik yenilikler izledi.
18. yüzyıl ıslahatları padişah ve devlet adamları tarafından yapılmış ıslahatların gerekliliği halka yeterince anlatılamamıştır.
18. yüzyılda gerilemenin gerçek nedenleri üzerinde durularak çözüm bulma yoluna gidilmiştir.
Yapılan yenilikler, çıkarları zedelenen yeniçeri, esnaf, ulema gibi birçok grubun tepkisine neden olmuştur.
Yöneticilerin bir kısmının eğlenceye yönelmesi savaşlardaki yenilgiler ve toprak kaybı halkın yöneticilere karşı güvenini sarsmıştır.
Bütün bunların sonucunda yaşanılan Patrona Halil ve Kabakcı Mustafa isyanları 18. yüzyıl ıslahatlarını kesintiye uğratmıştır.
18. yüzyıl ıslahatları, 17. yüzyıl ıslahatlarına göre daha sistemli ve daha geniş kapsamlı yapılmış; fakat Osmanlı Devleti çöküntüden kurtarılamamıştır.

18. Yüzyıl Islahatları

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kartları – 1