1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı ve Edirne Antlaşması

11 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

1828 – 1829 OSMANLI – RUS SAVAŞI

1820’de Eflak’da çıkan Rum isyanı sürerken üç büyük devlet (İngiltere, Fransa ve Rusya) Osmanlı’dan Yunanistan’ın özerk olmasını istemişlerdir. Osmanlı bu talebi reddedince İngiltere, Fransa ve Rusya Navarin’de Osmanlı ve yardım için gelen Mısır donanmasını yakmışlardır (1827).
Osmanlı yakılan donanması için tazminat isteyince İngiltere ile Fransa ilişkilerini kesmiş, Rusya ise Osmanlıya savaş ilan etmiştir. Böylece 1828 – 1829 Osmanlı – Rus Savaşı resmen başlamıştır.
Osmanlı Devleti savaşı kaybetmiş ve barış istemiştir.

Osmanlı’nın bu savaşı kaybetmesinde;

a. 1826’da Yeniçeri Ocağı kaldırılmış ve yerine kurulan ordu henüz eksikliklerini tamamlayamamıştır (Asakirimansureyimuhammediye).
b. Navarin’de Osmanlı donanması yakılmıştır (1827).

Edirne Antlaflması (1829)

Yunanistan bağımsız olacak.

Yunanistan Osmanlı Devleti’nden ayrılan ilk Balkan milletidir. Bu durum diğer balkan uluslarına da cesaret vermiştir.

Doğu’daki bazı kaleler (Poti, Ahıska, Anapa) Rusya’ya verilecek.
Sırbistan’a özerklik verilecek.
Rus ticaret gemileri serbestçe boğazlardan geçebilecek.
Osmanlı Devleti üç taksit halinde olmak üzere Rusya’ya savaş tazminatı ödeyecek.

Rusya’nın Osmanlı’dan tazminat alması 2. Mahmut’u yapacağı ıslahatlar hususunda ekonomik yönden zor durumda bırakmıştır.

Yunan isyanında Mora’yı verme şartıyla Osmanlı; Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’dan yardım istemiştir. Yunanistan bağımsız olunca Mora’da kaybedilmiş ve bu durum Mısır Valisi’nin isyan etmesine neden olmuştur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Şifreleri