19. Yüzyılda Eğitim Alanında Meydana Gelen Değişimler

16 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Eğitim Alanında Meydana Gelen Değişimler

Osmanlı Devleti’nde eğitim alanındaki en ciddi değişimler 2. Mahmut döneminde olmuştur. Bu dönemde Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderilmiş, medreseler korunurken modern okullarda açılmıştır.

UYARI :

Medrese eğitimi ve modern eğitim alanlar arasında farklı düşünceler oluştu ve bu durum devlet yıkılana kadar devam etti.

Tanzimat Dönemi’nde eğitim atağı sürdü. Ahmet Cevdet Paşa tarafından Encümenidaniş (ders kitaplarının seçimi ve çevirilere karar veren kurum) kuruldu.
1856 yılında bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı’nın karşılığı olan Maarifüumumiye Nezareti kuruldu. Bu kurumun açılmasıyla okul sayısında da çok hızlı bir artış göze çarpmaktadır.

Şimdi bu okullardan bir kısmını görelim.

Galatasaray Sultanisi (1868)
Darülfünun açıldı. (1870)
Baytar Mektebi, Maden Mektebi
Orman Mektebi,
Telgraf Mektebi; Kadastro Mektebi, Dişçi Mektebi vs. (Bu okullar II. Abdülhamit Dönemi’nde açılmıştır.)
Jandarma Mektebi

UYARI :

Medrese eğitimi ve modern eğitim alanlar arasında farklı düşünceler oluştu ve bu durum devlet yıkılana kadar devam etti.

Islahhane (sanat okulu)
Darülmuallim (1848 y›l›nda aç›lan ö¤retmen okulu)
Darüşşafaka Lisesi (öksüz ve yetim çocukların eğitim gördüğü okul)

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Vatandaşlık Şifreleri