1932-1938 Dönemi Türkiye’nin Balkan Ülkeleriyle İlişkileri ve Balkan Antantının Kurulması

29 Ocak 2014 tarihinde tarafından eklendi.

1932-1938 Dönemi Türkiye’nin Balkan Ülkeleriyle İlişkileri ve Balkan Antantının Kurulması

Bu dönemde Türkiye, takip ettiği dış politikanın bir gereği olarak, hem dünya barışının korunmasına hizmet etmeye çalışmış, hem de bölgesel olarak kalıcı bir barışın tesisini sağlamaya çalışmıştır. Bu çerçevede, özellikle bölgesel barışın korunması hususunda Balkanlar ve Ortadoğu, Türkiye için en faydalı bölgeler olarak görülmüş ve bunun için çaba sarf edilmiştir.

Zaten Türkiye, hem Balkanlarda bansın korunması hem de Balkan ülkeleriyle olan dostluk ilişkilerine verdiği önemin bir göstergesi olarak, 15 Aralık 1923’te Arnavutluk, 18 Ekim 1925’te Bulgaristan 25 Ekim 1925’te de Yugoslavya ile birer Dostluk Antlaşması imzalamıştı. Gerek bu antlaşmaların, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirmesi, gerekse 1930 yılında Türk -Yunan işbirliğinin gerçekleşmesi, Balkan Antantı’nın kurulmasına giden yolda önemli mesafe alınmasını sağlayan unsurlar olmuştur.

Ayrıca, Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu yakınlaşmanın bir sonucu olarak, 14 Eylül 1933 tarihinde bir Dostluk ve Sınır Güvenliği Antlaşması’nın imzalanması, Balkanlardaki olumlu havayı daha da arttırmıştır.

Bu dönemde, Balkanlarda Türkiye’nin öncülüğünde gelişen dostluk ve işbirliği havası, 1930’lardan itibaren ortaya atılmış olan Balkan Antantı fikrini oldukça güçlendirmişti. Özellikle 1933 yılında Almanya’da Nazilerin iktidara gelmesi ise, bu antantın gerçekleştirilmesi için işbirliği çalışmalarını arttırmıştır.

Türkiye, böyle bir antantın kurulması için, özellikle Yunanistan ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdürürken, Balkan meselelerine ilgi gösteren, İngiltere, Fransa, İtalya ve Sovyetler Birliği gibi büyük devletlerin görüşlerini almayı da ihmal etmemiştir. Büyük devletlerin de tasvibini gören bu çalışmalara, Bulgaristan ve Arnavutluk’un sonradan politika değiştirerek katılmamalarına rağmen, Balkan Antantı, Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya arasında 9 şubat  1934 tarihinde imzalanmıştır. Bu antlaşmanın 6 Mart  1934’te TBMM tarafından   onaylanmasıyla   da,   Türkiye   resmen   Balkan   Antantı’nın   üyesi olmuştur.

Balkan Antantı ile bu ülkeler, Balkanlar’daki sınırlarını bölgedeki Revisyonist devletlere karşı korumak amacıyla bir tedbir almanın yanında, aynı zamanda, Balkanlarda barışın korunması ve güçlendirilmesi için birbirlerine yardımı etmeyi de öngörmüşlerdir.

Türkiye’nin bu dönemde Yunanistan ile dostluk ilişkileri içinde bulunması, aynı zamanda Batı ülkeleriyle de yakınlaştığının bir göstergesi durumundadır. Özellikle Balkan Antantı’nın imzalanması bu durumu daha da arttırmış ve İngiltere ve Fransa ile ilişkilerde yeni bir dönemi başlatmıştır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Soru Cevap