2. Balkan Savaşı ve Savaşı Bitiren Antlaşmalar

18 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

2. Balkan Savaşı (1913)

Savaşın Nedenleri

1. Balkan Savaşı sonrasında imzalanan Londra Antlaşması’nda en büyük payı Bulgaristan’ın alması ve diıer balkan devletlerinin bu durumdan hoşnut olmaması.
Ayrıca savaşın başlamasında 1. Balkan Savaşı sonrası büyük toprak kaybederek Balkanlardan Osmanlı’nın çekilmesi buralarda ciddi otorite boşluğu meydana getirmişti.
Bulgaristan’a karşı; Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya savaş ilan etmiştir.

Romanya 1. Balkan Savaşı’na katılmamıştır.
Dobruca Bölgesi’ni almak istediğinden bu savaşta yerini almıştır.

Osmanlı Devleti de Bulgaristan’a savaş ilan etmiş, Edirne ve Kırklareli’ni geri almıştır.
2. Balkan Savaşı, Bulgaristan’ın yenilgisi ile sona ermiştir.

Savaşı Bitiren Antlaşmalar

Bükreş Antlaşması (10 Ağustos 1913)

Bulgaristan ile diğer Balkan devletleri arasında yapılmıştır.
Bulgaristan Güney Dobruca’yı Romanya’ya verdi.
Yunanistan Selanik’e yerleşti. Manastır Bölgesi ise Sırbistan’a verilmiştir.

Bulgaristan yine de Ege Denizi ile irtibatını devam ettirmiştir.

İstanbul Antlaşması (29 Eylül 1913)

Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında imzalanmıştır.
Meriç Nehri iki ülke arasında sınır olarak belirlenmiştir.
Batı Trakya Bulgaristan’a; Edirne, Kırklareli ve Doğu Trakya Osmanlı Devleti’ne bırakılmıştır.

Osmanlı Devleti’nin bu antlaşma ile batıda tek kara sınırı komşusu Bulgaristan olmuştur.

Bulgaristan’da kalan Türkler, Bulgarlarla eşit haklara sahip olacaklardır.

Atina Antlaşması (14 Kasım 1913)

Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında imzalanmıştır.
Yanya, Selanik ve Girit Yunanistan’a verilmiştir.
Yunanistan’da kalan Türklerin hakları belirlenmiştir.

İstanbul Antlaşması (13 Mart 1914)

Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında imzalanmıştır.
Sırbistan’la sınırımız olmadığı halde buradaki Türklerin durumu görüşülmüştür.

Balkan Savaşlarının Sonuçları

Osmanlı Devleti; Batı Trakya, Makedonya, Arnavutluk ve Ege adalarını kaybetmiştir.
Ege ve Balkanlardaki Osmanlı hakimiyeti büyük ölçüde sona ermiştir.
Ordunun siyasete karışmasının acı sonuçları görülmüştür.

Bunu gören Mustafa Kemal daha sonra yaptığı inkılapla orduyu siyasetten ayırmıştır.

Türk azınlık sorunu ortaya çıkmıştır.
 İttihat ve Terakki Partisi “Babıâli Baskını” ile iktidarı ele geçirmiş ve 1918 yılına kadar iktidarda kalmıştır.
Türkçülük akımı güçlenmiştir.
Balkan Savaşları, devletler arası gerginliği artırmış, bu durum silahlanma yarışını hızlandırmıştır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarihte İlkler