2. Bayezid’in Boğdan Seferi, Kili ve Akkerman Kalelerinin Fethi

11 Mayıs 2014 tarihinde tarafından eklendi.

2. Bayezid’in Boğdan Seferi, Kili ve Akkerman Kalelerinin Fethi

Bayezid, bir yıl önce çıktığı taktik seferinden dönüşünde, Rodos, Venedik ve Macar barış anlaşmalarının imzalanması ile, bu taraftan gelebilecek tehlikeleri savmış ve Boğdan seferine çıkmaya karar vermişti. Kendisi Edirne’ye doğru ilerlerken, donanmanın da Tuna’ya hareket etmesini emretti. Dobruca’ya giren padişah, Tuna’yı İsakçı iskelesinden geçti ve Eflak voyvodası Vlad Calugarul’un 20 bin kişilik takviye kuvvetiyle birleşti. Burada Tatarlar da kendisine iltihak etti.

Bayezid, Boğdan’ın kapısı ve anahtarı sayılan ve Karadeniz’le bağlantısını sağlayan Kili ve Akkerman kaleleri üzerine yollandı. Tuna’nın sol sahilinde bulunan Kili’yi muhasara ettiğinde, kale kumandanı, gelen kuvvetlere karşı koyamayacağını anlayınca, dokuz günlük muhasaradan sonra teslim oldu (15 Temmuz 1484). Kuşatmaya deniz tarafından donanma da katılmıştı. Kalenin içine asker ve savaş malzemeleri yerleştirildikten sonra, Besarabya’da Dinyester nehrinin denize döküldüğü yerde bulunan Akkerman kalesi üzerine gelindi. Kuşatma sırasında, Kırım hanı Mengli Giray, 50 bin kişilik ordusu ile gelerek orduya katıldı. Etrafı hendek ile çevrili olan kale, pek müstahkem olmasına rağmen, Türk ordusuna ancak 12 gün dayanabildi ve 11 Ağustos 1484 günü teslim olmak zorunda kaldı.

Akkerman’ın zaptı, Osmanlı kuvvetleri ile Kırım askerlerinin doğrudan doğruya kara irtibatını temin etmiştir. Bu kalenin fethi, Moldavya için de ağır bir darbe olmuştur. Stefan Çel Mare, bu hadise üzerine Venedik’e gönderdiği raporda “Bu iki şehir, bütün Moldavya’dır. Moldavya ise, bu iki şehirle birlikte Macaristan ve Lehistan için bir duvardır.” demek suretiyle, Kili ve Akkerman’ın Hristiyanlık alemi önünde birer kale olduğunu belirtiyordu.

Sultan Bayezid bu seferden elde ettiği ganimeti, sefere çıkarken Edirne’de temelini attırdığı hastahane, cami, medrese ve imaret masrafına tehsis etmiştir. Seferde ayrıca Kırım hanı ile Eflak voyvodası da zengin ganimetler elde etmişlerdir. Kalelerdeki halkın bir kısmı da Eski Biga’ya nakledilmiştir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Şifreleri