2. Bayezid’in Yaptırdığı Hayır Eserleri

16 Mayıs 2014 tarihinde tarafından eklendi.

2. Bayezid’in Yaptırdığı Hayır Eserleri

İstanbul’da bugün kendi adı ile anılan semtte bir cami, bir imaret, medrese, mektep ve kervansaray inşa ettiren Bayezid, medresenin müderrisliğini şeyhülislâm olanlara şart koşmuştur.

Bundan başka; Edirne’de Tunca nehri kenarında, 1486 yılında bir cami, medrese, imaret ve çok güzel bir hastahane yaptırmıştır. Akkerman’ın fethi ile ele geçen hazineleri bu inşaatın masraflarına tahsis eden Bayezid’in camii, kemersiz ve sütunsuzdur. Dört duvara dayanan bir tek kubbesi vardır. Tabhâne, camiin iki tarafında ve 9 kubbeli, dörder odalıdır. Tabhânelerin köşelerinde birer şerefeli iki uzun minaresi bulunmaktadır. Camiin minberi mermer olup, çok zariftir. Somaki direklere dayanan mahfili ise, Edirne camilerinde ilk inşa edilen mahfildir.

Camiin batısında yer alan darüşşifa (hastahane) 30 m. kutrunda, altı köşeli bir yapıdır. Etrafında, üzerleri kubbeli altı oda ile beş sofadan, ortada büyük kubbeli, mermer döşeli taşlık, onun da ortasında şadırvan bulunmaktadır. Bu darüşşifanın dış bahçesinde hastaların tecrit ve tedavilerine mahsus kubbeli altı oda, ön kısmında da gezinti yeri vardır. Burada, hastalar müzik dinleyerek tedavi edilirlerdi.

II. Bayezid’in inşa ettirdiği medresesi de darüşşifanın ön kısmında yer almaktadır. Medresenin avlusu, 17 sütuna dayanan bir sofa ile, bu sofaya açılan, talebelerin kaldığı kubbeli oda ve dershanelerle çevrilidir. Bahçesinin ortasında bir de şadırvan bulunmaktadır. Camiin doğu tarafında imaret ile fırın yer almakladır. II. Bayezid, imarete vakıf olarak, burada bir değirmen inşa ettirmiş, camiin mihrabı önünde Tunca kenarına bir de rıhtım yaptırmıştır.

II. Bayezid, şehzade olarak bulunduğu Amasya’da da cami, medrese, mektep ve zaviye inşa ettirmiştir. Bunlardan başka bazı köprüler ve mescidler de inşa ettiren Sultan Bayezid, saraya alınarak içoğlanlarının ilk eğitimlerini yapmaları için Galatasarayı’nı bina ettirmiş ve orada ilk defa bir mektep açtırmıştır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Kodlamaları