2. Dünya Savaşı

8 Ocak 2014 tarihinde tarafından eklendi.

2. DÜNYA SAVAŞI

Mihver Devletler: Almanya, İtalya, Japonya, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya
Müttefik Devletler: İngiltere, ABD, Fransa ve Rusya

Savaşın Nedenleri

I. Dünya Savaşı’na büyük hayallerle giren Almanya savaşta umduğunu bulamadığı gibi her şeyini de kaybetmiştir. Almanya, Versay Antlaşması’nın kayıplarını telafi etmeyi amaçlıyordu.
Almanya kısa sürede toparlanmış ve 1930’lardan itibaren Adolf Hitler önderliğinde saldırgan bir politika ile çevresiyle hesaplaşmıştır. Fransa’dan Saar bölgesini alan, Avusturya’yı ilhak eden Almanya, sivrilmenin verdiği şımarıklık ile İtalya ile oluşturduğu ittifaka dayanarak emperyalist politikasını sürdürmüş ve Polonya’ya saldırarak II. Dünya Savaşı’nı başlatmıştır.
İtalya ise, I. Dünya Savaşı’nın galiplerinden olmasına rağmen gerek ikili oynaması ve gerekse savaş içindeki pasifliği nedeniyle savaş sonunda umduğunu bulamamıştır. Kendisine iltifat etmeyen İngiltere ve Fransa’dan kopan Mussolini’nin faşist İtalya’sı hızlı bir kalkınmadan sonra Balkanlar ve Afrika’da saldırgan bir politika izlemeye başlamış ve bu politikası ile savaşın sorumluluğuna büyük ölçüde ortak olmuştur.
Uzak Doğu’nun ada devleti Japonya’da I. Dünya Savaşı’ndan beklentilerine ulaşamadan ayrılmıştır. 1930’larda çok güçlenen Japonya Uzak Doğu’nun korkulu rüyası haline gelmiş, ABD – Çin – Fransa gibi devletlerle girdiği çatışmalarda büyük başarılar elde etmiştir. Çin’in elinden Mançurya’yı alan ve denizlerde ABD’ye karşı büyük bir tehdit unsuru olan Japonya, savaşın Uzak Doğu ayağını oluşturmuştur.
Japonya’nın Pearl Harlbour baskını ABD’nin savaşa girmesine neden olmuştur.
Almanya’nın Polonya’ya saldırması ile 1 Eylül 1939 yılında resmen başlayan savaşa yıldırım hızıyla giren Almanya ikişer haftada Polonya ve Fransa’yı haritadan silmiştir. Daha sonra Alman ve İtalyan orduları Balkanları komple işgal etmiştir. 1941 yılında ABD ve Rusya İngiltere’nin, Japonya’da Almanya’nın yanında savaşa girmiştir. Yeni katılan unsurlarla savaş değişik bir boyut kazanmış ve kısa sürede İtalya savaş dışı bırakılmıştır. Ruslara karşı büyük başarılar elde eden Almanlar Moskova’ya kadar ilerlemişlerdir. Ancak kış aylarında iklime yenik düşen Alman ordusuna karşı Ruslar 1943’te karşı taarruza geçmiştir. Rusya, 1945 yılında Berlin duvarının bulunduğu hatta kadar gelmiştir. Diğer taraftan İngiltere ve ABD’nin batıdan gerçekleştirdikleri Normandiya Çıkarması Almanları çökertmiş ve teslim olmalarına neden olmuştur. (1945)
Japonya’da bütün dünya devletlerine karşı başarıyla savaştığı bir aşamada, ABD Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atmıştır. Japonya bu gelişmenin şokuyla 10 Ağustos 1945’de teslim olmuştur.

Savaşın Sonuçları

Savaş, diktatörlük – demokrasi mücadelesi olarak görülmüş ve savaşı demokrasinin hakim olduğu devletler (Rusya hariç) kazanmıştır.
1945 yılında Birleşmiş Milletler Örgütü kurulmuştur.
ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin devletleri kurucular olarak daimi üye ve veto hakkını kendilerine vermişlerdir.
Savaştan sonra toplanan Yalta Konferansı ile dünya dengesi yeniden kurulmuştur.
Rusya büyük bir güç haline gelmiş, Alman işgalinden kurtardığı Doğu Avrupa’ya kendi rejimini taşımıştır.
Milletlerin dolaylı yöntemlerle sömürüldüğü “Neoemperyalizm” devri başlamıştır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Kodlamaları