2. Mahmut Dönemi Sırp İsyanı

11 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

SİYASİ OLAYLARI:

Fransız İhtilâli imparatorlukları olumsuz yönde etkilemişti.
Osmanlı Devleti başlangıçta bu ihtilâli Fransa’ya özgü bir iç sorun olarak görmüş ve Fransa’daki yeni yönetimi tanımıştır. Fakat bu ihtilâl zamanla Osmanlı Devleti’ni de etkilemiş ve başta Rusya olmak üzere bazı devletlerin kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik isyanları çıkmıştır.

PANSLAVİZM :

Kelime manası Slav Birliği’dir. Rusya’nın bir politikası olup bütün Slavları bir bayrak altında birleştirmedir. Rusya bu doğrultuda 19. yüzyılda birçok Ortodoks ve Slav topluluğunu Osmanlı Devleti’ne karşı isyana kışkırtmıştır.

SIRP İSYANI (1804)

Sırbistan Fatih Devri’nde Osmanlı topraklarına dahil olmuştur. Uzun süre Osmanlı idaresinde kalan Sırplar 1804 yılında Kara Yorgi önderliğinde isyan etmişlerdir.

Osmanlı Devleti’ne karşı ilk isyan eden azınlık Sırplardır.

Sırpların İsyan Etmesinde;

Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik akımı
Rusya başta olmak üzere Avusturya ve Fransa’nın kışkırtması
Osmanlı Devleti’nde merkezi otoritenin bozulması
18. yüzyılda Osmanlı toprak düzeninin bozulması
Osmanlı’nın Avusturya ve Rusya ile yaptığı savaşların Sırp topraklarında cereyan etmesi ve dolayısıyla Sırp topraklarının savaş alanı haline gelmesi
Bölgeye gönderilen yeniçerilerin halka kötü davranmaları isyanın çıkmasında etkili olmuştur.

Sırp İsyanıİsyanın Aşamaları

Sırplar ilk önce Kara Yorgi önderliğinde ayaklandılar (1804).
1806 – 1812 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan dolayı isyan ile fazla ilgilenemeyen Osmanlı bu savaşın sonunda imzalanan 1812 Bükreş Antlaşması ile Sırplara bazı ayrıcalıklar verilmiştir.
1815’te Miloş önderliğinde Sırplar yeniden ayaklanmışlar ve olaya Rusya’nın karışmasını istemeyen Osmanlı; Miloş’u Sırp Prensi atamış ve böylelikle ayrıcalıklı bir Sırp Prensliği kurulmuştur.
1829 Edirne Antlaşması’yla Sırplar özerk hale gelmiştir.

Sırplar iç işlerinde tamamen serbest, dışişlerinde Osmanlı’ya bağlı (yarı bağımsız) hale gelmişlerdir.

Sırbistan 1878 Berlin Antlaşması’yla tam bağımsız hale gelmiştir.

19. Yüzyılda Sırp ve Yunan İsyanları İzle

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Soru Cevap