2. Mahmut Döneminde Askeri Alanda Yapılan Islahatlar

10 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

ASKERİ ALANDA ISLAHATLAR

Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa, 3. Selim’in kurduğu Nizamıcedit ordusunun yeniçeriler tarafından ortadan kaldırılması üzerine “Sekbanıcedit” ordusunu kurmuştur; fakat bu yeni orduyu da kendilerine karşı alternatif bir ordu olarak gören yeniçeriler bu ocağı da ortadan kaldırmışlardır.

Yeniçeriler sadece bu ocağı ortadan kaldırmakla yetinmeyerek Alemdar Mustafa Paşa’yı da öldürmüşlerdir.

2. Mahmut iyice bozulan Yeniçeri Ocağı’na karşı Eşkinci Ocağı’nı kurmuştur.
Yeniçeriler bu ocağın kurulmasına da tepki göstermiştir.
Bu gelişme üzerine halk, ulema ve diğer askeri birliklerin desteğini alan padişah Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmıştır (1826).
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasına tarihimizde Vakayihayriye (Hayırlı olay) denmektedir.

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla padişahlar Genç Osman’ın öldürülmesi ile kaybettikleri otoritelerini yeniden güçlendirmişler ve ıslahatların önündeki en büyük engel de ortadan kaldırılmıştır.

Yeniçeri Ocağı’nın yerine Avrupai tarz Asakirimansureimuhammediye adlı yeni bir ocak kurulmuştur.
Bu yeni ordunun eğitimi için Avrupa’dan subaylar getirtilmiştir.
Ayrıca 1834 yılında Tımarlı sipahilerin boşluğunu doldurmak için Redif Birlikleri kurulmuştur.
Rumeli topraklarında Müşirlikler kuruldu ve Redif Birlikleri bunlara bağland›.

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla padişahlar Genç Osman’ın öldürülmesi ile kaybettikleri otoritelerini yeniden güçlendirmişler ve ıslahatların önündeki en büyük engel de ortadan kaldırılmıştır.

Yeniçeriler sadece bu ocağı ortadan kaldırmakla yetinmeyerek Alemdar Mustafa Paşa’yı da öldürmüşlerdir.

Ordu idaresi için Başkomutanlık (Seraskerlik) makamı oluşturuldu.
Askeri Bando Okulu açıldı.
Mektebitıbbiye ve Harbiye açıldı.
İlk kez askeri amaçlı nüfus sayımı yapıldı.
Silah fabrikası açıldı.

1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, yeni kurulacak ordunun henüz teşkilatlanamaması ve 1827’de Navarin’de Osmanlı donanmasının yakılması son derece kötü bir zamana denk geldi. Kara ordusunun önemli bir kısmını, donanmanın ise tamamını kaybeden Osmanlı Devleti bu yıllarda hem Rum isyanı hem de Rus Savaşı ile uğraşmak zorunda kaldı. Rus Savaşı’ nda yenilgiye uğrayarak Yunanistan’ın bağımsızlığını tanımak zorunda kaldı.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kısa Cevaplı Soru ve Cevapları