2. Mahmut Dönemi’nde Yönetim Alanında Yapılan Islahatlar

10 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

YÖNETİM ALANINDA ISLAHATLAR

18. yüzyıldan itibaren önemini yitiren divan teşkilatı kaldırılmış ve yerine Avrupai tarz bakanlıklar (nazırlıklar) kurulmuştur.

Böylelikle padişah, sadrazam ve şeyhülislamın yetkileri bakanlar arasında paylaştırılmıştır.

Devlet memurlukları dahiliye ve hariciye olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
Devlet memurlarına rütbe ve nişan verilmeye başlanmıştır.
Tımar sistemi kaldırılarak devlet memurlarına düzenli olarak maaş bağlanmıştır.
Müsadere usulü kaldırılmıştır.

Müsadere: Görevden alınan ya da ölen devlet memurunun mallarına devletin el koyması usulü.
Özel mülkiyetin güvence altına alınması sağlanmıştır.

2. Mahmut Döneminde yönetimde yapılan ıslahatlar Askeri amaçlı ilk nüfus sayımı yapıldı (1831).
İlk posta teşkilatı kuruldu.
Polis örgütü kuruldu.
İlk kez karantina sistemi uygulandı.
Yurtdışı seyahatlerinde pasaport uygulamasına geçildi.
Kıyafet alanında yenilik yapılarak, devlet memurlarına fes, pantolon ve ceket giyme zorunluluğu getirilmiştir.

Kıyafet konusunda halka herhangi bir zorlamada bulunulmamıştır.

Yönetim işlerini düzenlemek için Darışurayıbabıâli, askeri işlerini düzenlemek için Darışurayı Askeri ve hukuki işleri düzenlemek için ise Meclisivâlâyıahkâmıadliye kurulmuştur.
 İller merkeze bağlanmış ve ayânlık sistemine son verilmiştir.
 İlk kez mahalle ve köylerde muhtarlıklar kurulmuştur.
Padişah, portresini yaptırarak devlet dairelerine astırmıştır.
 Şeyhülislamın yetkileri sınırlandırılmıştır.
Osmanlı tebaasına geniş manada din ve vicdan özgürlüğü sağlanmıştır.

 2. Mahmut bu konuda “Ben tebaamdan Müslüman olanları camide, Hıristiyan olanları kilisede, Yahudi olanları ise havrada görmek isterim.” demiştir. Böylece 2. Mahmut, dinler arası eşitlikçi bir tavır içinde olduğunu anlatmak istemiştir.

2. mahmut

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kartları – 1