2. Mehmed’in Osmanlı Tahtına Cülusu

17 Mayıs 2014 tarihinde tarafından eklendi.

2. Mehmed’in Osmanlı Tahtına Cülusu

1444 yılından 3 Şubat 1451 tarihine kadar saltanat makamı ile sancak valiliği arasında birkaç defa yer değiştiren II. Mehmed, babası II. Murad’ın ölümü üzerine, üçüncü defa Osmanlı tahtına cülus etti.

10 Şubat, yani babasının vefatının 7. günü, vezir-i âzam Çandarlı Halil Paşa’nın mektubunu alan şehzade Mehmed, Manisa’dan hemen yola çıkarak, 18 Şubat 1451 günü Edirne’ye ulaştı ve aynı gün tahta oturdu.

Sultan Murad’ın ölümünü -devlet erkanının bütün gizleme gayretlerine rağmen- duyan yeniçeriler isyan etmişlerdi. Halil Paşa önce asker sevkederek yeniçerileri korkutmaya çalıştı; arkasından da yeni padişah tarafından ihsan verileceği va’di ile isyandan vazgeçirdi. Askerlerin vezir-i azama olan hürmetleri, isyanın kolayca yatışmasına vesile olmuştu. Nitekim Halil Paşa, bu hürmet celbinden ve nüfuzundan dolayı, Sultan Murad’ın ölümünü müteakip, şehzade Mehmed Edirne’ye gelinceye kadar devleti on gün padişahsız idare etmiştir. Hayatta kalan son erkek kardeşi Ahmed’i “nizâm-ı âlem” için boğduran Sultan II. Mehmed, matem elbisesini giyerek babası ile kardeşinin cenaze işleri ile meşgul oldu.

Bu vazife ile İshak Paşa’yı görevlendirdi ve onu hemen Bursa’ya gönderdi. Anadolu beylerbeyisi İsa Bey’i azleden genç padişah, vezir-i âzam Halil Paşa’yı yerinde bıraktı.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kartları – 1