3. Ahmet Dönemi Islahatları ve Lale Devri

3 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

3. Ahmet Dönemi Islahatları

Genel Değerlendirme

Osmanlı tarihinde 1718 Pasarofça Antlaşması’ndan 1730 Patrona Halil İsyanı’na kadar geçen döneme Lale Devri denilmektedir. Bu dönem adını lalenin ve lale motiflerinin moda olmasından aldı.

Lale Devri’nde bilim, sanat, diplomasi ve eğitim alanında yaşanan gelişmelerin yanında özellikle başkent İstanbul’da yaygın bir eğlence hayatı görülmektedir.
Lale Devri’ndeki çiçek kültürü bir taraftan Avrupa’yı etkilerken diğer taraftan edebiyat ve resim alanında da kendini hissettirmiştir.
Bu dönemde Avrupa’yı daha yakından tanımak için Viyana, Paris, Varşova, Moskova gibi önemli başkentlere ilk defa elçiler gönderilmiştir.

Avrupa’ya giden elçilerin gözlemleri Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahat hareketlerinde etkili olmuştur.

Paris büyükelçisi olan Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi izlenimlerini Sefaretname adlı eserinde toplamış bu eser Osmanlı Devleti’nin Batı’ya açılan penceresi olarak değerlendirilmiştir. Bu eserde;
Fransız yönetim sisteminden, fen ve teknikteki gelişmelere, bahçe düzenlemelerinden köprü, su sistemleri, tıp ve sanat merkezlerine kadar birçok konu anlatılmaktadır.

3 ahmet lale devri

Lale Devri Islahatlarının Genel Özellikleri

Türk sanatı Lale Devri ile birlikte canlılık ve nezaket kazanmıştı. Evler, saraylar, yalı ve köşkler yeni bir sivil mimari örneğini sergiliyordu.
Bu dönem aynı zamanda büyük bir çeviri dönemiydi.
Doğu’dan birçok eseri kendi diline çeviren Osmanlı bilimsel çalışmalara da hız vermişti.
Lale Devri’nde birçok alanda ıslahat yapıldığı halde askeri alanda yapılmamıştır. Bunun nedeni ise savaşların getirdiği moral bozukluğunun giderilmek istenmesidir.
Osmanlı Devleti 17. yüzyıldan farklı olarak ilk kez Lale Devri’nde Avrupa karşısında geri kaldığını kabullenmiş ve ıslahat hareketlerinde Avrupa’yı örnek almıştır.
Bu dönemde Avrupa’dan matbaanın getirilmesi Osmanlı kültür hayatını önemli ölçüde etkilemiştir.
Lale Devri’ni sona erdiren olay Patrona Halil İsyanı’dır. İsyancılar amaçlarına ulaşınca bütün bağ, bahçe ve köşkleri yerle bir etmesine rağmen matbaaya dokunmamışlardı. Bu da şunu gösteriyor ki isyan yeniliklere değil; dönemin zihniyetine karşı yapılmıştır.

KONUYU AYRICA VİDEODA İZLEYİN:

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kartları – 1