3. Ahmet Dönemi Osmanlı – Rus İlişkileri

1 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

3. Ahmet Döneminin Ana Politikası:

1) İç güvenliği sağlayarak devletin ekonomik yapısını ve savunma sistemini güçlendirmek.
2) Karlofça ve İstanbul antlaşmalarıyla kaybedilen toprakları geri almak.
Bu nedenle bu dönemde Rusya, Venedik ve Avusturya ile savaşlar yapıldı. Fakat amaca ulaşılamadı.
Ayrıca bu dönemde yapılan Osmanlı – İran savaşları da dönemin gelişmeleri arasındadır.

Osmanlı – Rus İlişkileri

Rusya Baltık Denizi üzerinde sıcak denizlere inmek için İsveç’le mücadeleye girmiştir.
Poltova Savaşı’nda Rusya’ya yenilen İsveç Kralı Şarl Osmanlı’ya sığınmıştır.
Şarl’ı takip eden Ruslar’ın Osmanlı topraklarına girmesi ve tahribat yapmaları üzerine Osmanlı – Rus Savaşı başlamıştır.

Prut Savaşı

1711 yılında yapılan savaş sonunda Rusya yenildi.
Baltacı Mehmet Paşa’nın Yeniçerilere güvenmemesi üzerine Rusya’nın teklifi kabul edilerek Prut Antlaşması imzalandı.

Prut Antlaşması (1711)

Rusya, İstanbul’da elçi bulunduramayacak.
Rusya Lehistan içişlerine karışmayacak.
Kaybedilen Azak Kalesi geri alınacak.
Demirbaş Şarl ülkesine serbestçe geri dönecek.

NOT :

Prut Antlaşması Osmanlı Devleti’ne önemli bir kazanç sağlamasa da kaybedilen toprakların geri alınabileceği ümidini doğurması bakımından önemlidir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Altın Bilgiler