3. Selim Dönemi Islahatları

7 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

3. Selim Dönemi Islahatları

3. Selim Dönemi’nde devletin siyasi, askeri ve ekonomik dengeleri bozulmuş durumdaydı. Bu nedenle hükümdarlığı döneminde planlı ve programlı olarak ıslahat hareketlerine girişti. 3. Selim bu doğrultuda;

Devletin içinde bulunduğu durum ve sorunların çözümü için raporlar (Layiha) hazırlattı.
Bir danışma meclisi (Meclisimeşveret) oluşturarak ıslahat yapma kararı aldı.
Avrupa’ya daimi elçiler gönderdi.
Nizamıcedit adlı yeni bir ordu meydana getirdi.
Bu ordunun giderlerini karşılamak için İradıcedit adında bir hazine oluşturdu.
Ordunun eğitimi için Levent ve Selimiye kışlaları kuruldu.
Yabancı dil eğitimine önem verildi.
Birçok kitap Türkçeye tercüme edilerek kültürel gelişim sağlandı.
Paranın değerini koruması için tedbirler alındı.
Vergi düzenlemeleri yaptı.
Yerli malı kullanılması özendirildi.
Avrupalı devletlerin önemli başkentlerinde (Londra, Paris, Viyana, Berlin) daimi elçilikler açıldı.
Böylece Avrupalı devletlerin daha yakından tanınması ve Osmanlı aleyhine çalışmaları takibe alındı.
Vezirlerin sayısı ve görev süreleri yeniden belirlendi ve kadıların görev yerine gitmeleri sağlandı.
Mühendishaneiberrihümayun (Kara Mühendis Okulu) adlı yeni bir askeri okul açıldı.
Avrupa’dan yabancı uzmanlar getirilerek, lağımcı, topçu, humbaracı ocakları teknik sınıf olarak yeniden düzenlendi.
Denizciliğe önem verildi, tersaneler onarılarak işler hale getirildi.
Yeniçeri ocağını aşamalı olarak kaldırmak istedi.
Musikiye önem verildi.
Darü’t Tıbatü’l Amire adlı devlet matbaası kuruldu.

 3. Selim’in idari, askeri ve ekonomik alanda giriştiği bu köklü ıslahatlar devleti yüzde yüz dağılmaktan kurtaramadı. Fakat çağdaşlaşma yolunda atılan bu adımlar kendinden sonraki devlet yöneticilerine örnek oldu.

 3. Selim Sûzi Dilâra makamında şarkılar yazmıştır.

3. selim dönemi

NOT :

3. Selim ıslahatları daha kalıcı hale getirmek için kişilere değil devletin malı yapmaya ve yeniliklerin sürekliliğini  hedef edinmiştir.
Bu dönemde daha çok Fransa’yı örnek alan 3. Selim ordu, ekonomi ve yönetim alanında köklü değişiklikler yapmıştır.
Yeniliklerin tümüne ve bu dönemde kurulan orduya Nizamıcedit adı verilmiştir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Kodlamaları