31 Mart Olayı

21 Aralık 2013 tarihinde tarafından eklendi.

31 MART OLAYI (13 NİSAN 1909)

II. Meşrutiyet’in ilânı ve Mebusan Meclisi’nin açılması ülkede siyasi çatışmaları artırdı. İttihatçıların içinden çıkan muhalif grup “Ahrar” eleştirilerini artırmıştı.
Medyada özellikle Derviş Vahdeti, Volkan Gazetesinde, Hasan Fehmi, Serbesti Gazetesinde İttihatçıların aleyhine sert yazılar yazıyorlardı. Hasan Fehmi’nin öldürülmesi karışıklığı iyice artırdı.
Meşrutiyet’i korumak amacıyla Selanik’ten gelen Avcı Taburları, muhalefetin de kışkırtmaları ile Meşrutiyet’in aleyhine harekete giriştiler.
Avcı Taburlarının desteğini alan muhalifler genç subayları ve bazı gazetecileri öldürdü. İsyanı hükümet bastıramadı. Selanik’ten Hareket Ordusu’nun gelmesi ile isyan bastırıldı.

İsyanın Nedenleri

İttihatçıların mevcut sorunları çözememesi
Şeriat yanlılarının eleştirileri
Ahrar Fırkası’nın muhalefeti
Jön Türkler arasındaki fikir ayrılıkları
Yeni toprak kayıplarının engellenememesi
Ülkenin çeşitli yerlerinde ayaklanmalar çıkması

İsyanın Sonuçları

Mebusan Meclisi II. Abdülhamit’i tahttan indirerek V. Mehmet Reşat’ı tahta çıkardı.
İttihat ve Terakki yönetimi baskı yoluna gitti.
Ülkedeki karışıklıklardan yararlanan Ermeniler birçok yerde isyan çıkardı.

➥ Hareket Ordusu’nun komutanı Mahmut Şevket Paşa, Kurmay Başkanı Mustafa Kemal Paşa’dır.
Mustafa Kemal ilk defa tarihi bir olayda kamuoyu önüne çıkmıştır. Mustafa Kemal Paşa’da bir dönem ittihatçıların içinde yer almıştır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Sınavda Çıkacak Konular