Alaşehir’in Ele Geçirilişi ve Yıldırım Bayezid’in Karamanoğlu Üzerine Sefere Çıkması

2 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Alaşehir’in Ele Geçirilişi

Bugün Manisa ilimize bağlı bir ilçe merkezi olan Alaşehir, Anadolu’nun Türkler tarafından fethinden o zamana kadar, bir Bizans şehri olarak kalmış idi. Bayezid, yanında Bizans imparatoru Manuel olduğu halde şehri kuşattı. Kuşatmanın hayli çetin olmasına rağmen fetih sureti görülmedi. Bunun üzerine, Yıldırım Bayezid, askerlerine yağma için ruhsat verdi. Manuel’in de gayretleri sonucu, Alaşehir teslim olmak zorunda kaldı. Topraklarını Osmanlı devletine ilhak eden Bayezid I. gelirini Bursa’daki tesislerine vakfetti (1390).

Yıldırım Bayezid’in Karamanoğlu Üzerine Sefere Çıkması

1391 yılının baharında Yıldırım Bayezid, kendisine karşı başlatılan harekatın lideri durumunda olan Karamanoğlu üzerine sefere çıktı. Rumeli’de kendisine tâbi hristiyan hükümdarların kuvvetleri ile Bizans imparatoru Manuel Paleolog da kumandası altında bulunuyordu. Konya’ya gitmeden önce, Hamid iline uğrayarak, Beyşehri’ni geri alan Yıldırım Bayezid, bu toprakların idaresini oğlu İsa Bey’e verdi. Oradan Teke iline inen padişah, Antalya’yı kolayca ele geçirerek, ülkesine kattı. İdaresini de Firuz Bey’e tevcih etti.

Yıldırım Bayezid, Antalya’nın fethinden sonra, doğruca Karaman topraklarına girdi. Mukavemet görmeden Konya’ya kadar ilerledi. Karamanoğlu Alaeddin Bey, Osmanlı hükümdarına karşı koymayarak, Taşeli’ne çekildi. Muhasara zamanı hasat mevsimine rastgelmiş idi. Halk tarla ve bostanlarını bırakarak, Konya’ya kapanmıştı. Halkın malına ve tahılına hiçbir suretle el dokundurtmayan Yıldırım Bayezid, şehirdeki çiftçilere teminat vererek, mahsullerini kaldırmalarını istedi. Nihayet mahsullerini değer bahasına satın alarak onları memnun etti. Taşeli’ne çekilmiş olan Alaeddin Bey, Osmanlılara karşı Sivas hükümdarı Kadı Burhaneddin Ahmed ile Kastamonu’da bulunan Candaroğlu Süleyman  Paşa’dan yardım  istedi.  Ancak  istenilen  yardım gelmeyince, Yıldırım Bayezid ile sulh yapmak için teşebbüse geçti.

Yıldırım Bayezid, Candaroğlu ile Kadı Burhaneddin’in yardımı gelmeden, Karamanoğlu Alaeddin Bey ile anlaştı. Rumeli’de, bilhassa Tuna boyunda cereyan eden hadiseler, Osmanlı padişahını böyle bir anlaşma için acele etmesine sebep olmuştu. Karamanoğlu tarafından alman Osmanlı toprakları ve şehirleri geri alınmak sureti ile muahede yapıldı. Bu anlaşma ile Beyşehri, Akşehir ve diğer birkaç önemli kale Osmanlılara tekrar geçti. Çarşamba suyu iki devlet arasında hudut tayin edildi. Karamanoğlu Alaeddin, Osmanlılara askerî yardımda bulunmayı taahhüt etti. Yıldırım Bayezid, Karamanlılardan alman bölgeleri Ankara ile birleştirerek bir sancak haline getirdi ve valiliğine de Çandarlızade Ali Paşa’nın azadlısı olan Sarı Timurtaş Paşa’yı tayin eyledi (1391).

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Çağdaş Dünya Tarihi Soru Cevap