Almanya’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Emelleri

11 Ocak 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Almanya’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Emelleri

1871’de Prusya’nın önderliğinde milli birliğini tamamladıktan sonra, takip ettiği siyasi ve iktisadi politikalar sayesinde Avrupa’nın güçlü devletleri arasına giren Almanya’nın, Osmanlı Devleti ile doğrudan sınır komşuluğu yoktur. Bu nedenle Osmanlı topraklarını ele geçirmeye yönelik bir politikası olduğu pek söylenemez. XIX. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruma politikasını terketmiş olan İngiltere’ye karşı Osmanlı Devleti dayanacağı yeni güçler aramaya başlamıştı. Bu Avrupa’nın yeni güçlü devleti Almanya olabilirdi. Almanya, aynı zamanda İngiltere’nin rakibi idi. İngiltere’nin Hindistan yolunu kesmek için çaba gösteren Almanya, bu nedenle Osmanlı Devleti’nin kendisine yaklaşması işine geliyordu. Bu çerçevede Osmanlı Devleti’nden ekonomik ve siyasi çıkarlar sağlamaya çalışıyordu. Osmanlı Devleti’ne bol bol krediler açıyor, demiryolları yapıyor, ordunun yeniden düzenlenmesinde görev alıyor, askeri uzmanlar gönderiyor, karşılığında da Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’na kadar olan toprakları ve İngiliz İmparatoluğu’nun sömürge yollarını kontrol etme imkanına kavuşuyordu. Bu ilişkiler çerçevesinde Berlin-İstanbul-Bağdat demiryolu projesi ingilizleri iyice kuşkulandırmıştır.

Almanya’nın dostluğu Osmanlı Devleti için de son derece önemliydi. Çünkü 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra İngiltere’nin de Osmanlı Devleti’nin yıkılmasını engellemeye yönelik düşünceleri değişmiş, bunun yerine yıkılacak devletin yıkıntıları üzerine yerleşmeyi ve böylece Rusya’nın güneye sarkmasını önlemeyi amaçlamıştı. İşte gerek İngiltere’nin bu düşünceleri gerekse diğer büyük devletlerin politikaları, Osmanlı Devleti’nin bu tür hesaplardan kendisini kurtarabilmek için Almanya’ya daha fazla yaklaşmasına sebep oldu. Özellike II.Meşrutiyet’in ilanından sonra, Osmanlı-Alman ilişkileri daha da sıklaşmış ve Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında yer almasına neden olmuştur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Osmanlılar Döneminde Çıkarılan Gazeteler