Amasya Görüşmesi

28 Aralık 2013 tarihinde tarafından eklendi.

AMASYA GÖRÜŞMESİ (Protokolü-Mülakatı)(20 – 22 Ekim 1919)

Damat Ferit Hükümeti ’nin istifası üzerine padişah yeni hükümeti Tevfik Paşa’ya kurdurmak istedi. Kabul etmeyince Ali Rıza Paşa’yı sadrazamlığa atadı. Ali Rıza Paşa, Anadolu’daki milliyetçilerin baskısını biliyordu.
Ali Rıza Paşa, İstanbul’da bir hükümet vardır. Heyetitemsiliye’ye gerek yoktur düşüncesindeydi.
Mustafa Kemal ise Heyetitemsiliye ve Erzurum, Sivas Kongresi kararlarına saygılı olunması şartıyla Ali Rıza Paşa’ya yardımcı olacağını bildirmişti.
Mustafa Kemal Milli Meclis (Osmanlı Mebusan Meclisi) toplanana kadar hükümetin ülke için önemli kararlar almaması, Genelkurmay Başkanlığına Cevat veya Fevzi Paşa’nın atanmasını istiyordu.
Çeşitli yazışmalar sonucu İstanbul Hükümeti, Bahriye Nazırı Salih Paşa’yı Anadolu’ya gönderme kararı verdi.
Heyetitemsiliye adına Mustafa Kemal’le üçü açık ve imzalı, iki kapalı ve imzasız beş protokol yapıldı.

I. Protokol: Salih Paşa’nın isteği, ordu siyasetle uğraşmamalı. Heyetitemsiliye İstanbul Hükümeti ’ni küçük düşürücü hareketlerden kaçınmalı
II. Protokol: Azınlıklara ayrıcalıklar verilmemesi Mondros’ta çizilen sınırların kabul edilmesi Mebusan Meclisi’nin İstanbul dışında toplanması
III. Protokol: Temsil Heyeti seçimlere katılacaktır. (Osmanlı Mebusan Meclisi toplanırsa)
IV. (Gizli) Protokol: 

Bazı komutanlar görevden alınacaktır.
Bazı subaylar mahkemeye verilecek emirlerinin yeniden düzenlenmesi
İstanbul mitingi sonrası Malta’ya sürülenlerin İstanbul’a getirilip yargılanması
Milli Mücadele yanlısı olup da görevden alınan memurların görevlerine devam etmesi
Zararlı cemiyetlerin çalışmalarının durdurulması
Milli Mücadele’ye maddi destek sağlanması
V. (Gizli) Protokol: İstanbul Hükümeti’nin Heyetitemsiliye’nin görüşünü almadan barış görüşmeleri yapmaması. Görüşmelere kimlerin katılacağının listelerinin hazırlanması.

➥ Amasya Görüşmesi sonrasında İstanbul’a dönen Salih Paşa Mebusan Meclisi’nin toplanması dışındaki kararları kabul ettirememiştir.
Amasya Görüşmesi’nin en önemli sonucu seçimlerin yapılması ve Mebusan Meclisi’nin toplanmasıdır.
➥ Amasya Görüşmesi’yle İstanbul Hükümeti Heyetitemsiliye’yi hukuken tanımıştır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Osmanlılar Döneminde Çıkarılan Gazeteler