Amerika Birleşik Devletleri’nin Kurulması ve Yedi Yıl Savaşları

6 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN KURULMASI

1492’de Amerika Kıtası’nın keşfinden sonra bölgeye İspanya, Portekiz, İngiltere ve Fransa gelerek koloniler kurdular.
18. yüzyıla gelince İngiltere’nin Amerika’daki koloni sayısı 13 olmuştu. Koloniler İngiltere’den atanan bir vali tarafından yönetiliyordu. Halk kendilerine sömürge gibi davranılmasından hoşlanmıyordu. Koloniler Amerika’yı yeni vatanları olarak kabul ediyorlardı.

Kolonileri bağımsızlığa götüren süreç şu şekilde gelişmiştir:

 İngiltere, Yedi Yıl Savaşları’nı kazansa da ekonomisi bozulmuştu.
İngiltere bozulan ekonomisini düzeltmek için kolonilerine satmakta olduğu çay ve tütüne ek vergiler koydu.
Koloniler İngiliz mallarını boykot ettiler. Ayrıca kendilerinin onayı olmadan vergi konulmamasını istediler (1774 I. Filedelfiya Kongresi).
İngiltere bu kararları kabul etmeyince koloniler 1776’da ikinci kez Filedelfiya’da toplanıp İngiltere’ye savaş ilan ettiler.
4 Temmuz 1776’da İnsan Hakları Bildirisi yayınlandı.
George Washington ordunun başına getirildi ve sekiz yıl süren savaşı koloniler kazandı.
İngiltere 1783 Versay Antlaşması (Wersailles) ile kolonilerin bağımsızlığını tanıdı.
Koloniler bağımsız olduktan sonra bazı düzenlemeler yaparak 1787’de Amerika Birleşik Devletleri adında federal bir devlet kurdular.
Seçim sonucunda George Washington devletin başkanı seçilmiştir.

YORUM:
ABD’nin kurulması ile;

 İlk İnsan Hakları Bildirgesi ilan edildi.
Amerika’ya göç Batı’da işsizliği azalttı.
Batı’ya karşı yeni bir güç ortaya çıktı.

NOT :

Amerikan Bağımsızlık Bildirisi’nden Bazı Maddeler (4 Temmuz 1776)

Bütün insanlar özgür doğar ve özgür yaşarlar.
Devlet ancak bu özgürlükleri korumak ve bunlardan herkesi eşit derecede yararlandırmak için vardır.
Özgürlüklere dokunan devlet kendi varlık nedenini yitirir.
İngiltere Hükümeti, Amerikalıların özgürlüklerini çiğneyerek onların kendisine bağlayan temel sözleşmeyi  bozmuştur.
Bu durumda serbest kalan Amerikan halkı, yeni bir hükümet kurmaya karar vermiştir.
Bu bildiri ile yönetim şekli olarak demokrasi benimsenmiştir.

YEDİ YIL SAVAŞLARI (1756-1763) VE AMERİKA’NIN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ

İngiltere ile Fransa arasındaki rekabet çok eskilere dayanır. İki devlet arasında meydana gelen Yüzyıl Savaşları (1337 1453) düşmanlık ve rekabeti körüklemiş, 18. yüzyılda da İngiltere ve Fransa arasında “Yedi Yıl Savaşları” yapılmıştı.
Fransa sadece savaşı kaybetmekle kalmamış bir sürü sömürgesini de İngiltere’ye kaptırmıştı.
İşte bunların intikamını almak isteyen Fransa, ABD’nin bağımsızlık mücadelesinde İngiltere’ye karşı kolonilerin yanında yer almıştır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kartları – 2