Anadolu’da Siyasi Birliğin Yeniden Sağlanması

7 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

ANADOLU’DA SİYASİ BİRLİĞİN YENİDEN SAĞLANMASI

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren Balkanlarda takip ettiği hoşgörü politikasının yanında, adaletli vergi sistemi, tahrir ve tımar sistemi, halka tanınan din ve dil özgürlüğü, halka sağladığı güvenlik sistemi Osmanlı’nın kalıcılığını artırmıştı.
Bunun için Fetret Devri’nde Rumeli topraklarında önemli bir sorun yaşanmadı. Bu durumu değerlendiren Çelebi Mehmet dış siyasette barışçı bir yol izlemeyi tercih etti.

Öncelikle Anadolu Türk birliğini kurma adına:

Aydınoğlu Mehmet Bey’den İzmir’i aldı.
Fetret Devri’ndeki yönetim boşluğundan faydalanan Karamanoğlu Mehmet Bey Osmanlı Devleti’nin bir kısım topraklarını ele geçirmiştir. Bunun üzerine sefere çıkan Çelebi Mehmet Karamanoğullarından Akşehir, Beyşehir, Seydişehir’i aldı.
Bu arada Germiyanoğulları ve Menteşeoğulları Osmanlı’ya bağlılıklarını ilan ettiler.
Saruhanoğulları beyliğini ortadan kaldıran Çelebi Mehmet Candaroğullarından Samsun’u alarak (1420) Akkoyunlu ve Karakoyunlularla komşu oldu.

Şeyh Bedreddin Mahmut İsyanı

Mehmet Çelebi Dönemi’nin içteki önemli olaylarından biri Şeyh Bedreddin isyanıdır.
Fetret Devri’nin bunalımlı ortamını değerlendiren Şeyh Bedreddin, devlet otoritesine karşı çıkmış ve 1419 yılında müritleri Torlak Kemal ve Börklüce Mustafa ile İzmir ve Manisa’da ayaklanma başlattı. Sadrazam Bayezit Paşa ayaklanmaları bastırdı. Şeyh Bedrettin kendisi hakkında Osmanlı Devleti’nin soruşturma başlatması üzerine İznik’ten Balkanlar’ın DeliormanBölgesi’ne kaçarak isyan çıkardı. İsyan kısa zamanda bastırıldı. Şeyh Bedreddin yakalanarak Serez’de yargılandı ve idam edildi.

NOT :
Şeyh Bedreddin İsyanı Osmanlı Devleti’nde ilk dini ve sosyal içerikli isyandır. Anadolu Selçuklu dönemindeki Baba İshak isyanıyla benzerlik gösterir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Çağdaş Dünya Tarihi Soru Cevap