Arnavutluk’un Osmanlı Devletine Kesin Olarak Bağlanması

29 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Arnavutluk’un Osmanlı Devletine Kesin Olarak Bağlanması

Bir önceki ilgili bahiste, İskender Bey’in ölümü ile Arnavutluk’un içine düştüğü durum anlatılmıştı. Arnavutluk işini kesin olarak halletmeye karar veren padişah, kendisini meşgul eden meselelerin birer birer halledilmesinin ardından, nihai bir Arnavutluk seferi için hazırlıklara başladı. Hadım Süleyman Paşa’nın İşkodra muhasarasını çözdükten sonra Boğdan meselesini de halleden padişah, Lepanto’yu muhasara ettirdi. Macaristan’a ve Venedik üzerine akınlar yaptırdığı gibi, kendisi de Arnavutluk üzerine sefere çıktı. Bu arada Gedik Ahmed Paşa’yı İşkodra üzerine göndermek isteyen padişah, kalenin sarplığı dolayısıyla sefere bizzat padişahın gitmesi gerektiğini söyleyen Paşa’yı Rumeli Hisarı’na hapsettirdi. Vezir-i âzamlığa da Karamânî Mehmed Paşa tayin olundu. 20 Nisan 1478’de İstanbul’dan hareket eden padişah, Haziran ayında Kroya (Akcahisar) önüne ulaştı. Ordunun yolu üzerindeki köprüleri kurmak ve yolları açmakla Evrenoszade Ahmed Bey ile Turahanoğlu Ömer Bey görevlendirilmişlerdi. Venedikliler tarafından az bir kuvvetle savunulan Akcahisar’a yardıma gelen Venedikli takviye askerlerin Ahmed Bey tarafından mağlup edilmesi üzerine müthiş bir açlık çeken kale halkı teslim olmak zorunda kaldı (16 Haziran 1478). Akcahisar’ın ele geçirilmesinden sonra Osmanlı kuvvetleri İşkodra (Arnavutluk İskenderiyesi) üzerine vardılar. Ordudan önce hareket eden Rumeli beylerbeyisi Davud Paşa, Drin nehri üzerinde bir köprü kurduktan sonra İşkodra’yı kuşattı. Şehrin çevresini de yağma ettirdi. 2 Temmuz’da da padişah asıl ordusu ile kuşatmaya katıldı. Şehir bir ay kadar muhasara edildi. İstanbul’dan getirilen topların yanısıra, İşkodra önlerinde dökülen yeni topların de ateşe başlamasıyla surlarda büyük gedikler açıldığı ve 21 Temmuz ile 27 Temmuz arasında üç defa hücum edildiği halde ele geçirilemedi. Şehri bir süre daha bombardımana tâbi tutan padişah, bir harp meclisi aktettikten sonra, etrafındaki şehir ve kalelerin alınarak, İşkodra’nın abluka altında tutulmasını ve yalnız bırakılmasını kararlaştırdı. Işkodra civarında bulunan Gölbaşı (Zakiak), Leş ve Dergos kaleleri alındı. Bu kalelerin alınması ile Işkodra’nın yardım sağlaması imkansızlaştı; çünkü Fâtih Sultan Mehmed, Işkodra’nın deniz irtibatını kesmek için Boyana ırmağının ağzına iki küçük kale inşa ettirmişti. Şehrin muhasarası için bir miktar asker bırakan padişah, 8 Eylül 1478’de geri döndü.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kartları – 1