Cumhuriyet Döneminde Meydana Gelen Bazı Gelişmeler İle İlgilİ Soru