Türkiye’nin Ortaya Koyduğu Girişimler İle İlgili Soru