Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Uğraştığı Sorunlar İle İlgili Soru