Avrupa’da Sömürgecilik ve Bazı Devletlerin Sömürgeleri

4 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Avrupa’da Sömürgeciliğin Gelişimi

Gelişmiş büyük devletlerin geri kalmış ülke ve milletleri ekonomik ve siyasi olarak himayesi altına almaya ve bu ülkelerin tüm kaynaklarını istedikleri gibi kullanmalarına sömürgecilik denir. Avrupalı devletler başlangıçta Uzak Doğu’nun zenginliklerini Avrupa’ya taşıyarak sömürgeler kurdular.
Özellikle Sanayi İnkılabı ile Avrupa; insangücü, hammadde ve pazar ihtiyacı ile karşı karşıya gelince doğal olarak sömürgecilikte hızlandı. Kurulan fabrikaların ürettiği ucuz ve kaliteli malların pazarlanması sömürgeciliği hızlandırdı. Sanayi İnkılabı ile ekonomik olarak gelişen Avrupa devletleri, silah sanayilerini geliştirdiler.
Maksim ve Gatling adı verilen makineli tüfekler ve savaş gemileriyle Afrika, Hindistan, Çin gibi silah sanayisi gelişmemiş ülkeleri sömürge haline getirdiler.

NOT :

20. yüzyılın başında dünyanın yüzde seksen beşe yakını Avrupalı devletlerin sömürgesi haline geldi. Sömürgeci devletler sömürgelerinde demir yolları, limanlar, telgraf sistemleri ve kentler inşa ettiler. Bütün bu gelişmeler sömürülen devletlerin hayatları ve soyulan yeraltı ve yer üstü zenginlikleri karşısında yapılıyordu.

Bazı Avrupa Devletlerinin Sömürgeleri

İngiltere: Hindistan, Sudan, Kıbrıs, Malta, Mısır, Birmanya.
Fransa: Tunus, Fas, Suriye, Cezayir, Madagaskar, Hindistan ve Sudan’ın bir bölümü ile Çin.
İtalya: Trablusgarp ve Eritre.
Almanya: Uganda, Kenya, Kamerun, Yeni Gine’nin bir bölümü, Güneybatı Afrika, Karolin, Maryan ve Marshall Takım Adaları.
Rusya: Sibirya, Türkistan ve Japon Denizi kıyıları.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Osmanlılar Döneminde Çıkarılan Gazeteler