Aydınoğlu Cüneyd Bey’in İsyanı ve İzmir’in Fethi

7 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Aydınoğlu Cüneyd Bey’in İsyanı ve İzmir’in Fethi

Rumeli’de iki kardeş arasında şiddetli mücadele devam ederken, Ohri’de bulunan ve Osmanlı hizmetinde olan Cüneyd Bey, firar ile İzmir’e gelmiş ve Aydın ili valisini öldürerek şehri zaptetmiş idi. Çelebi Sultan Mehmed, hükümdarlığını ilan ettikten sonra, Cüneyd Bey’den işgal ettiği Osmanlı topraklarını terketmesini istedi. Cüneyd Bey, Osmanlı padişahına cevap vermediği gibi, elinde bulunan kaleleri sağlamlaştırmaya çalıştı ve kendisini teşvik eden Karamanoğlu ile işbirliğine girişti.

Çelebi Sultan Mehmed, Osmanlı arazisine olan bu tecavüzü defetmek için harekete geçti (1414). Çandarlı, Menemen, Kayacık ve Nif kalelerini ele geçiren Osmanlı padişahı, daha sonra izmir’i muhasara etti. Ancak, durumunu burada iyi görmeyen Cüneyd Bey, ailesini İzmir’de bırakarak kaçtı.

İzmir’i kara cihetinden kuşatan Sultan Mehmed, Cüneyd’e itimatları olmayan Rodos şövalyeleri ile Midilli, Sakız ve Menteşe donanmalarının yardımlarıyla İzmir kalesini ele geçirdi. Sultan Mehmed, kale surlarını yıktırdı ve Cüneyd Bey’in izni ile Rodos şövalyeleri tarafından İzmir körfezinde yaptırılmakta olan bir başka kaleyi de tahrip etti. Şövalyelerin itirazlarını dinlemeyen padişah, kendi hakimiyeti altında bulunan Bodrum’daki Petronion kalesinin yapılmasına izin verdi. Diğer taraftan Cüneyd Bey’in annesinin ricası üzerine, onu affeden Çelebi Sultan Mehmed, kendisine Niğbolu sancağını verdi. Aydın sancak beyliğine de müslüman olarak Süleyman ismini alan Bulgar kralının kardeşini tayin etti (1414).

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Kodlamaları