Bazı Askerî ve İdari Teşkilatların Yapılması ve Anadolu’da Bazı Vilayetlerin Osmanlı Devletine Katılması

30 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Bazı Askerî ve İdari Teşkilatların Yapılması

Osmanlı devleti, Balkanlar’da Sırplar ve komşusu Bizans ile sulh akdettikten sonra, askerî ve idari sahalarda bazı düzenlemeler yapmaya başladı. Bu devreye kadar henüz esaslı bir hazine ve maliye teşkilatı ihdas edilememişti. Pençik kanunundan sonra, yine Kara Timurtaş Paşa’nın tavsiyeleri ile, timarlı teşkilatı, daha esaslı bir hale getirildi. Bu çalışmalar sırasında, kapıkulu askerinden maaşlı süvari ocağı vücuda getirildi. Buna bağlı olarak, seferlerde savaş malzemelerinin muhafazası ile süvarilerin hayvanlarına bakmak üzere voynuk teşkilatı kuruldu.

Diğer taraftan Murad Hüdavendigâr, yeni fethedilen şehir ve kasabaların seri bir şekilde Türkleştirilmesine devam etmekte idi. Buralarda timar ve zeamet teşkilatını tanzim eden padişah, şehir ve kasabalarda dinî, ilmî ve içtimai teşekküller meydana getirdi.

Anadolu’da Bazı Vilayetlerin Osmanlı Devletine Katılması

1376’da bir süre Anadolu’da kalan Sultan Murad, nisbî bir sulh devresinden istifade ile, yirmi yaşlarında bulunan oğlu Yıldırım Bayezid’i, Germiyan hükümdarı Süleyman Şah’ın kızı Devlet Hatun ile evlendirdi (1378). Bu evliliğin başlıca sebebi, Süleyman Şah’ın daha önce Sultan Murad’ın kızını almış olan Karamanoğlu Alaeddin Bey’in tecavüzünden endişeye kapılmasıydı. Süleyman Şah, kızına çeyiz olarak Kütahya, Tavşanlı, Simav ve Eğrigöz (Emet) taraflarını Osmanlılara vermiş ve kendisi Kula kasabasına çekilmiştir. Sultan Murad, düğüne davet edilen Hamidoğlu Hüseyin Bey’in göndermiş olduğu elçiden Akşehir, Yalvaç, Yenişehir, Seydişehir, Karaağaç ve Eğridir kasabalarının kendisine satılmasını talep etmiş; hükümdarın bu teklifini reddedemeyen Hüseyin Bey, ismi geçen şehir ve kasabaları 80.000 altın karşılığında Osmanlılara satmak zorunda kalmıştır (1381).

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Vatandaşlık Şifreleri