Beylikten Devlete

3 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Beylikten Devlete

Türkiye Selçuklu Devleti’nin Kösedağ (1243) Savaşı’nda İlhanlı’lara yenilmesi Anadolu’da bir otorite boşluğu meydana getirdi. Türk Beylikleri özellikle Karamanoğulları Beyliği bu boşluğu doldurma mücadelesi vermekte idi. Osmanlı Beyliği ise Anadolu Türk beylikleriyle anlaşmazlığa düşmeden sınırlarını genişletmek istiyordu. Bu genişleme de ancak Bizans’tan toprak almakla gerçekleşebilirdi. Ayrıca Bizans’a karşı yapılan fetihler, gaza ve cihat anlayışı taşıdığından Osmanlı Beyliği’nin Anadolu beylikleri arasında itibarını daha da artırabilirdi.

Osman Bey bu düşünceyle; 

*Anadolu’da esnaf teşkilatı olan Ahilerin desteğini yanına alıyor.
*Anadolu’ya gaza yapmak için gelen Gaziyanırum adı verilen Türkmen topluluklarını etrafında topluyor.
*Bizans yöneticisi Tekfurların yönetiminde olan ve bu yönetimden hoşnut olmayan Rum, Ermeni ve Yahudilerin durumunu değerlendirerek beyliğin sınırlarını genişletmeye çalışıyordu.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Sınavda Çıkacak Konular