Bizans İle Münasebetler

1 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Bizans İle Münasebetler

Sultan Bayezid, Anadolu’ya geçmeden önce Bizans taht kavgalarına da mühadale etmek zorunda kaldı. Vaktiyle Savcı Bey ile müştereken fesat çıkarmak suçundan hapsolunan imparator Yuannis’in oğlu Andronik ile onun oğlu Yuannis’in müracaatları üzerine, bir miktar asker ile İstanbul’a doğru hareket etti. İstanbul üzerine giriştiği bu harekette, Yuannis ile saltanat ortağı Manuel’i tahttan indirerek hapse attırdı ve hapiste bulunan prensleri serbest bıraktırdı.

Böylece, Bizans tahtına istediği adamı hükümdar tayin ettirdi. Daha sonra Bizans’ı vergiye bağlayan padişah, Edirne’ye döndüğünde, hapse attırdığı imparator ile ortağı kurtularak Edirne’ye gelip kendisine iltica ile, 1390 yılında, baştaki Bizans imparatorundan daha fazla vegi ve asker göndermeyi taahhüt eden bir ahidname tanzim eylediler. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid, bunları tekrar Bizans tahtına çıkardı. Andronik ile oğlu Yuannis’e de, Silivri, Selanik ve Ereğli gibi yerlerin idaresini verdi. Yıldırım Bayezid, bu azil ve nasp keyfiyeti ile Bizans İmparatorluğu’nun her türlü işine müdahale imkanını ele geçirmişti.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.