Bizans Tekfurlarının Osmanlılara Karşı İttifakı, Koyunhisar Savaşı ve Dinboz Zaferi İle Kete, Kestel ve Galyos Kalelerinin Fethi

22 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Bizans Tekfurlarının Osmanlılara Karşı İttifakı, Koyunhisar Savaşı ve Dinboz Zaferi İle Kete, Kestel ve Galyos Kalelerinin Fethi

Osman Gazi, İznik muharasından sonra, bir süre hareketsiz kaldı. Bu sırada İlhanlı hükümdarı Gazan Han ölmüş ve yerine Olcayto Muhammed Hüdabende hükümdar olmuştu. Yeni hükümdar ile Anadolu beyliklerinin arası henüz tam bir karar bulmuş değildi. Yine bu sıralarda İlhanlılar, Karamanoğulları beyliğini şiddetli bir şekilde cezalandırmıştı.

Diğer taraftan Osman Gazi’nin bu hareketsizlik devresinde bilhassa Bursa tekfurunun destek ve tahrikleri sonucu, Osmanlı Beyliği ile hudut olan tekfurlardan bugünkü Orhaneli kasabasının yerinde bulunan Adranos, Kete (Kite), Bednos ve Kestel tekfurları, 1306 yılında bir toplantı yaptılar. Bursa tekfuru toplantıya katılanlara uzun bir hitabede bulundu; Osman Gazi’nin kendileri için arzettiği büyük tehlikeleri ve dolayısıyla birlik içerisinde bulunmalarının lüzumunu anlattı.

Bursa tekfurunun bu teklifini Bizans imparatoru da desteklenmekte idi. Bu toplantıda tekfurlar, büyük kuvvetler toplayarak, Osmanlıların üzerine hep birden ve ansızın saldırı kararı aldılar. Ancak, casusları bu kararı Osman Gazi’ye anında ilettiler.

Tekfurların askerleri ile Osman Bey’in gazileri, Bursa şehrinin kuzey doğusunda, Gemlik yakınlarındaki Koyunhisar (Baphaon) kalesi önünde karşı karşıya geldiler. Osman Gazi’nin ordusu beşbin kişi kadardı. Tekfurların askerleri, çok daha kalabalık olmalarına rağmen, Osmanlılar önünde tutunamayarak hezimete uğradılar. Bu arada Türkler de büyük zayiat verdi. Osman Gazi’nin yeğeni, Gündüz Bey’in oğlu Aydoğdu Bey, savaş sırasında bizzat Adranos tekfuru tarafından şehid edildi. Düşmanın çokluğu karşısında gaziler ilk anda tereddüde kapıldılarsa da, Osman Bey’in teşcii ile zafer kazanıldı (27 Temmuz 1306).

Gaziler dağılan düşman kuvvetlerini takip ettiler. Kovalama, Bursa’nın Soğukpınar nahiyesine bağlı Dinboz köyüne kadar sürdü. Burada birincisinden daha şiddetli bir savaş vukua geldi. Savaşta Kestel ve Bednos (Beled-i Yunus) tekfurları öldürüldüler. Düşman askerleri tam manasıyla perişan edildi. Bursa ve Adranos tekfurları kalelerine çekildiler. Kete tekfuru da Ulubat tekfurunun hisarına iltica etti. Kete tekfuru ile aralarında önceden düşmanlık bulunan Osman Bey, Ulubat tekfurundan onu kendisine teslim etmesini istedi. Tekfur, korkuya kapılan kale halkının baskısı karşısında, Osmanlı kuvvetlerinin Ulubat (Uluabad) nehrinin kendileri tarafına geçmemeleri şartı ile Kete tekfurunu teslim etti. Tekfur, Aydoğdu Bey’e karşılık katledildi.

Ulubat tekfuruna verilen söze sonuna kadar riayet olundu. Öyle ki, gaziler, Ulubat köprüsü yerine, nehrin denize döküldüğü yerden kayıklarla geçerlerdi.

Kete tekfurunun öldürülmesinden sonra, Kete ve Kestel kaleleri Osmanlıların eline geçti. Bunlardan başka, Ulubat civarında bulunan ve Kete tekfuruna bağlı olan Galyos adası da Turgut Alp’in oğlu Kara Ali tarafından zaptedildi. Galyos (Alyos), bugünkü Apolyont gölü içindeki Kız adaşıdır. Bu iş için görevlendirilen Kara Ali, adayı güçlük çekmeden ve savaşsız aldı. Adanın büyük bir kilisesi ve çok tanınmış bir rahibi vardı. Rahibin konağı adeta bir ziyaretgah idi. Kara Ali rahibi ve güzel kızını Osman Gazi’nin huzuruna gönderdi. Osman Gazi bu kızı Kara Ali’yle evlendirdi (1307).

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Şifreleri