Bizans’ın Tehditleri, İznik’in Yeniden Muhasarası ve Koçhisar’ın Ele Geçirilmesi

23 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Bizans’ın Tehditleri, İznik’in Yeniden Muhasarası ve Koçhisar’ın Ele Geçirilmesi

Başta Osman Gazi olmak üzere, Uc’daki hemen bütün beylikler Bizans hudut kalelerini aralıksız zorlamaları, onlara nefes aldırmamaları ve huduttaki tekfurların feryatları üzerine, Bizans devleti, İlhanlılarla ilişkiye geçerek bu beylikleri cezalandırmayı düşündü. İmparator, bunun için önce kızı Mana’yı Gazan Han’a nişanladı. Bu nişan hadisesinden memnun olan Gazan Mahmud Han, Uc’a büyükçe bir ordu göndermek için faaliyete geçtiği sırada vefat etti. İmparator, bu kez Maria’yı Olcayto Muhammed Hüdabende’ye nişanladı. Olcayto, Osman Gazi ile, Efes, Tire ve Salihli gibi Bizans şehirlerini tazyik eden beyleri tedip etmek üzere, kırkbin kişilik bir ordu hazırladı. Uc beyleri İlhanlı hükümdarları tarafından daha önce de ikaz edilmiş, ancak bir sonuç alınamamıştı.

Diğer taraftan, İlhanlı ordusunun gelmesini çabuklaştırmak için İznik’e gelen Maria, müstakbel kocasının kırkbin kişilik bir ordu ile hududa doğru ilerlediğinden bahsederek, Osman Gazi’den düşmanlığı terketmesini istedi. Ancak Maria’nın bu teklifi sonuçsuz kaldı. Hatta Osman Gazi, Maria’nın mağrurane tavır ve lisanına cevap olmak üzere, daha cüretli hareket etmeye başlayarak Bizans topraklarına akınlarını daha sıklaştırdı. Huduttaki köylerin hepsi yağma edildi ve pek çok esir alındı.

Bu arada İznik şehrine çok yakın bir yerde bulunan Koçhisar (Karahisar) kalesi de kuşatıldı. Burası İznik kalesinin en önemli ileri karakolu olup İznik yolu üzerinde bulunuyordu. Kaledeki Bizans askerleri, hisarı kuşatan derin hendeğe çok güvenmekte idiler. Ayrıca çok mahir okçuları vardır. Ancak, hendeği ağaç gövdeleri ile dolduran gaziler hisara girerek, muhafızları esir aldılar (Temmuz 1310). Osman Gazi, kalenin harap yerlerini tamir ettirip bir grup askeri muhafız olarak bıraktıktan sonra Yenişehir’e döndü.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Çağdaş Dünya Tarihi Soru Cevap