Bütünleyici İlkeler – Milli Bağımsızlık

1 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Millî Bağımsızlık

Bağımsızlık; bir devletin, bir başka devlete veya uluslararası bir kuruluşa tabî olmaması ya da bağlı bulunmaması demektir.

Millî bağımsızlık ise; bağımsızlığın milletçe benimsenmesi ve amaç edinilmesidir.

Türk Milleti, karakteri itibarıyla, tarihin her devresinde tam bağımsız yaşamaya büyük önem vermiş ve bu uğurda canını feda etmekten kaçınmamıştır. Bu çerçevede, Millî Mücadele döneminde de, her türlü zorluğa rağmen büyük bir mücadeleye girişerek, tam bağımsız bir Türk Devleti kurmayı başarmıştır. Dolayısıyla bağımsızlığın, Türk Milleti’nin en hassas davrandığı konulardan birisi olduğu ortadadır. Aslında bunu, Millî Mücadele’nin en önemli hedeflerinden birisi olan “Ya İstiklâl Ya Ölüm” parolası açıkça ortaya koymaktadır.

Zaten, Atatürk’ün bağımsızlık anlayışı da; kayıtsız ve şartsız tam bağımsızlık fikrine dayanır. Nitekim O’nun, Millî Mücadele yıllarından beri takip ettiği siyaset ve izlediği dış politikanın esasını, hep bu ilke oluşturmuştur. Atatürk’e göre tam bağımsızlık; siyasî, ekonomik, askerî, kültürel ve her hususta olmalıdır. Eğer bunlardan herhangi birisinde istiklâlden mahrumiyet olursa, millet ve memleket hakiki manada tam bağımsızlıktan mahrum demektir.

Türk Milleti’nin temel özelliklerinden olan tam bağımsız yaşama arzusu millî bağımsızlık ilkesini gerekli kılmıştır. Ayrıca Türk Milleti, kendi karakterine uygun, olan ve tam bağımsızlığı öngören bu ilkeyi her zaman benimseyip destekleyerek ona millîlik vasfı da kazandırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de, bu anlayışa uygun olarak, izlediği iç ve dış politikada tam ve millî bağımsızlık ilkesini esas almıştır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Şifreleri