Çaldıran ve Turnadağ Savaşları

14 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Çaldıran ve Turnadağ Savaşları

Çaldıran Savaşı (1514)

Osmanlı Devleti’nin topraklarını ele geçirmek isteyen Şah İsmail, Yavuz Sultan Selim’in hükümdar olmasından sonra Anadolu’da mezhep propagandasını yoğunlaştırmıştı. Orta Asya’dan gelen Türkmenlerin Osmanlı sınırına girmesini engellemesi de Balkanlardaki İskân politikasını olumsuz yönde etkiliyordu. Ayrıca Şah İsmail’in Memlükler ve Venedik ile anlaşması bardağı taşıran son damla oldu. Bu gelişmeler üzerine Yavuz Sultan Selim, Sivas-Kayseri arasında 40 bin kişilik bir ihtiyat kuvveti bırakarak sefere çıktı.
Seferin uzaması ve erzak yokluğundan asker arasında sıkıntılar çıktı ise de Yavuz’un kararlılığı karşısında bu mesele halledildi.
Çaldıran Ovası’nda Osmanlı ordusu ile Safevi ordusu karışlaştı. Savaş Osmanlı Devleti’nin galibiyetiyle neticelendi.

Savaşın Sonuçları

Tebriz-Bursa, Tebriz-Halep İpek Yolu Osmanlı denetimine girdi.
Şah İsmail hazinesini bırakarak kaçtı.
Anadolu’ya yönelen Safevi tehlikesi önlendi.
 İdris-i Bitlisi’nin yardımlarıyla İmadiye, Urmiye, Bitlis ve Cizre aşiret beyleri Osmanlı’ya bağlandı.
Diyarbakır eyalet merkezi oldu.

Turnadağ Savaşı (1515)

Yavuz Sultan Selim İran Seferi esnasında Dulkadiroğulları Bey’i Alâüddevle’den askerleriyle kendisine katılmasını istemişti; fakat Alâüddevle bu isteği reddetmişti.
Yavuz Sultan Selim İran Seferi dönüşünde Turnadağ Savaşı ile Dulkadiroğulları’na son vermiş ve böylece Anadolu Türk birliğini kurma yolunda önemli bir adım atmış oldu.

Turnadağı Savaşı ile Osmanlı tarihinde Anadolu Türk Birliği son ve kesin olarak sağlanmıştır.

Bazı tarihçilere göre bu birlik 1608 yılında Ramazanoğulları beyliğine son verilmesiyle sağlanmıştır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.