Candaroğlu (İsfendiyaroğlu) Beyliği’nin Osmanlı Devleti’ne Bağlanması

24 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Candaroğlu (İsfendiyaroğlu) Beyliği’nin Osmanlı Devleti’ne Bağlanması

1461 yılı ilkbaharında, hafif kuvvetlerle Amasra’yı zapteden Fâtih Sultan Mehmed, özellikle batı hristiyan devletlerinin destek ve teşvikiyle, doğuda kuvvetli bir ittifakın gerçekleştirilmesine öncülük eden Trabzon Rum İmparatorluğu ile işbirliği halinde olan İsfendiyaroğlu İsmail Bey’i saf dışı bırakıp, beyliğini Osmanlı devletine bağlamak için, çekildiği Bursa’da sıkı bir hazırlığa başladı. Vezir-i âzam Mahmud Paşa‘yı, yüz parçalık bir donanma ile Karadeniz’e, doğrudan Sinop’a şevketti. Candaroğlu İsmail Bey’e gönderdiği bir mektupta da Trabzon üzerine sefere çıktığını, gelen Osmanlı donanmasının Sinop’ta bakım ve tamirine yardımcı olmasını isteyerek onu gafil avlamayı başardı. Fâtih gönderdiği ikinci mektubunda da İsmail Bey’den, oğlu Hasan’ın bir kısım kuvvetlerle Ankara’da hazır bulunmasını istedi.

Rumeli ve Anadolu kuvvetlerinden oluşan 60.000 süvari ve 80.000 piyade ordusu ile Bursa’dan hareket eden padişah, Ankara’ya geldiğinde Hasan Bey’i Candaroğlu kuvvetleriyle kendisini bekler buldu. İsmail Bey’in kardeşi Kızıl Ahmed de ordugahta hazır idi. Kızıl Ahmed, kardeşi ile giriştiği taht kavgasında padişahı kendi lehine  kazanmaya  çalışıyordu.   Takip   ettiği  siyaset   sonucu, hapsetti. Kızıl Ahmed ı de Kastamonu sancak beyliğine tayi ederek, İsmail Bey’e karşı gönderdi.

Kastamonu’da bulunan İsmail Bey, oğlunun hapsedilip, kardeşinin de Osmanlı kuvvetleriyle üzerine geldiğini haber alınca, daha müstahkem olan Sinop şehrine çekildi. Mahmud Paşa ile Kastamonu’ya gelen Kızıl Ahmed, halk tarafından iyi karşılandı. Daha sonra, Sinop üzerine hareket eden ordu, kara tarafından şehri kuşattığı sırada, Osmanlı donanması da deniz tarafından surları muhasara etti. Padişah da asıl ordu ile Kastamonu’ya geldi.

Kuşatmanın devamı sırasında, şehrin sulh yolu ile teslimini bir mektupla İsmail Bey’e bildiren Mahmud Paşa, canına ve malına dokunulmayacağını, Anadolu’da istediği şehrin kendisine yurtluk verileceğini va’detti. Önceleri padişahın intikamından korkan İsmail Bey, Mahmud Paşa’nın kat’i teminatı ve kuşatmanın şiddetinden ümitsizliğe düşmesi sonucu, şehri teslime razı oldu. Kaleden çıkarak Mahmud Paşa ile görüştü. Hakkında hürmet ve iyi muamele gösterilen İsmail Bey, daha sonra huzuruna girdiği padişahın da takdir ve hürmetini celbetmiş, ilim ve fazlı ile büyük itibar görmüştü.

1461 yılının Mayıs’ında Candaroğlu Beyliği’ni sulh yolu ile devletine katan Fâtih Sultan Mehmed, İsmail Bey’e Bursa Yenişehiri ile İnegöl ve Yarhisar taraflarını dirlik olarak verdi. Oğlu Hasan Bey’i de hapisten çıkararak, Bolu sancak beyliğine tayin etti. Öte yandan Kastamonu’da bir yıl kalan Kızıl Ahmed Bey, Mora’ya tayin edilince, bundan memnun kalmayarak, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın yanına kaçtı. Böylece Candaroğulları Beyliği tarihe karışmış oldu. 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Vatandaşlık Şifreleri