Çelebi Sultan Mehmed-İsa Bey Mücadelesi

6 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Çelebi Sultan Mehmed-İsa Bey Mücadelesi

Çelebi Sultan Mehmed’in elçisi Sûfi Bayezid, Timur’un huzuruna varıp şehzadenin ubudiyetini bildirince, Timur çok memnun oldu. Sûfi Bayezid’e pek çok iltifatlar eyledi. Timur, Anadolu’dan çekilip gittiğinde, Balıkesir taraflarına hakim olan İsa Bey, babasının cenazesini Bursa’ya getiren kardeşi Musa Çelebi’yi şehirden çıkartmış idi. Musa Çelebi de, Kütahya’da bulunan dayısı Germiyanoğlu’nun yanına gitmişti. 

Edirne’de bütün Rumeli idaresini elinde tutan Emir Süleyman, o sırada en güçlü durumda idi. Çelebi Mehmed, sistemli ve tedbirli hareket ederek, önce kardeşi Emir Süleyman’a bazı hediyeler gönderip, saltanatını tebrik etti. Emir Süleyman’dan da kendisine elçi ve hediyeler gelmesi dolayısıyla, o taraflardan herhangi bir tehlike gelmeyeceğinden emin oldu.

Çelebi Mehmed, bundan sonra Anadolu hakimiyetini eline geçirmek için, Amasya’dan Mudurnu taraflarına hareket etti. Firuz Paşaoğlu Yakub Bey tarafından karşılandı. Buradan, Yakub Bey’in tavsiyesi ile Balıkesir taraflarına geçildi ve bu bölgeyi elinde tutan Yakub Bey’in dayısı Subaşı İne Bey, Çelebi Mehmed’e itaat ederek emrine girdi. İsa Çelebi, bu durumdan haberdar olunca, asker toplayarak, küçük kardeşinin üzerine yürüdü. Çelebi Mehmed, İsa Çelebi’ye mektup göndererek, Anadolu’nun aralarında taksimini istedi. İsa bu teklifi reddetti. İki kardeş arasmda Ulubat ovasında şiddetli bir savaş oldu. Savaş meydanından çekilmek mecburiyetinde kalan İsa Çelebi, Yalova tarafına ılgar eyledi.

Bu savaşta İsa Çelebi’nin hizmetinde bulunan Sarı Timurtaş Paşa ile Subaşı Sine Bey maktul düştüler. Savaştan sonra Bursa üzerine gelen Çelebi Mehmed, şehir tarafından sevinçle karşılandı. Şehre dahil olan Çelebi Mehmed, burada hükümdarhğını ilan eyledi (1404). Timur ile müşterek sikke kestiren Çelebi Mehmed, babasının na’şını muhteşem bir merasimle kendi camii yanına defnettirdi.

İsa Çelebi, Yalova’dan sonra Bizans imparatorunun yanına kaçtı. Süleyman Şah, bir elçi göndererek, Bizans imparatoru elinde zelil ve üzüntü içinde bulunduğunu haber aldığı İsa Çelebi’nin kendisine verilmesini istedi.    İmparator tarafından Edirne’ye gönderilen İsa Çelebi’ye, maiyyet erkanının teşviki ile mühim bir kuvvet veren Emir Süleyman, kendisini tekrar Anadolu tarafına geçirdi. İsa Çelebi, doğru Bursa üzerine geldi. Ancak, şehir ahalisinin mukavemeti ile karşılaşınca, Bursa’yı ele geçiremedi. Beypazarı’na geçen İsa Çelebi, buradan kardeşi Çelebi Mehmed’e mektuplar yazarak, bağlılığını arzetti. Böylece kardeşinden yardım ve destek gören İsa Çelebi, kışı Beypazarı’nda geçirdikten sonra, Sivrihisar yolundan Karaman’a vardı ve bazı kaleleri ele geçirdi. Kardeşi ile anlaştığını söyleyen ve onun mühürlü mektubunu gösteren İsa Çelebi, bu yol ile, Anadolu’da birçok şehre girmek istedi. Ancak, halk şehzadeler arasındaki mücadele kesin bir sonuca bağlanmadan şehrin kapılarını kimseye açmayacaklarını bildirdiler. Bunun üzerine, İsa Çelebi, Bursa’yı ateşe verdi. Yağma ve gârette bulundu; halka eziyetler eyledi.

Çelebi Sultan Mehmed, bu durumdan haberdar olunca, süratle Bursa tarafına hareket etti. Maiyyetinde bulunan bin kadar askeri ile, onbinden ziyade kuvveti olan İsa Çelebi’nin birliklerini perişan etti (1405). İsa Çelebi, birkaç adamı ile Kastamonu’ya, İsfendiyaroğlu’nun yanına kaçtı. Bursa’ya giren Çelebi Mehmed, halkın yaralarını sarması için büyük gayret sarfetti. Yıkılan ve yangından, zarar gören yerleri tamir ettirdi.

İsa Çelebi, saltanat davasından vazgeçmedi. İsfendiyaroğlu’nu kardeşi aleyhine tahrik ederek, onunla anlaştı ve birlikte Ankara üzerine yürüdüler. Ankara’yı muhasara eylediklerini haber alan Çelebi Mehmed, şehir düşmek üzere iken yetişti; iki kuvvet arasında vukubulan savaşı Çelebi Mehmed kazandı. İsa Çelebi ile İsfendiyaroğlu süratle Kastamonu tarafına firar eylediler. Çelebi Mehmed, savaştan sonra Bursa’ya geldi ise de, birkaç gün kaldıktan sonra, Amasya ve Tokat taraflarına gitti. Çelebi Mehmed’in kazandığı bu muvaffakiyeti, istikbali için bir işaret gören Karamanoğlu, kazaskerini pek çok hediyelerle göndererek saltanatını kutladı. Dulkadiroğlu tarafından da aynı şekilde hediyeler gelerek saltanatı tebrik edildi.

Diğer taraftan İsa Çelebi, İsfendiyaroğlu’nun yardımı ile bir başarı elde edemeyince, başına bazı kişileri toplayarak, yeniden Bursa taraflarına gelerek şehrin havalisinde yaşayan halka eziyetlere başladı. Daha sonra, Mihaliç tarafına çekildi. Bu bölgede yaptıkları haber verilince, hemen Amasya’dan kalkarak Bursa’ya gelen Çelebi Mehmed, oradan Mihaliç’te bulunan kardeşi İsa Bey’in üzerine yürüdü. İsa Çelebi, kendisinde Çelebi Mehmed’e karşı koyacak iktidar bulamadığı için, firar ederek, Aydın iline, İzmiroğlu’nun yanına vardı. İzmiroğlu Cüneyd Bey, İsa Çelebi’nin yardımına Menteşe oğlu ile birlikte geldi ve yaklaşık yirmi bin kişilik bir birlik vücuda getirildi.

Çelebi Mehmed, vakit kaybetmeden on bin kadar askeri ile Cüneyd Bey’in üzerine yürüdü. Vukua gelen savaşı, yine Çelebi Mehmed kazandı (1405). İsa Çelebi, bir kaç adamı ile Karaman diyarına firar etti. Cüneyd Bey ile Menteşeoğlu, Çelebi Sultan Mehmed’den özürler dileyerek, onun yüksek hakimiyetini kabul eylediler. Çelebi Mehmed, bu iki beyliğin topraklarına dokunmadı. Ancak intikam almak için Saruhan vilayeti hakimi Hızır Şah Bey’in üzerine vardı. Bir hamamda eğlence ve işret halinde bulunan Hızır Şah Bey, yapılan ani bir baskınla ele geçirilerek katlolundu (1405). Çelebi Mehmed, buradan Germiyanoğlu’nun topraklarına geçti. Yakub Bey, kendisini karşılayarak hakimiyetini kabul etti. Bunun üzerine şehzade Bursa’ya geçti.

İsa Çelebi, savaş meydanından firar ettikten sonra, Karamanoğlu’nun yanına vardı. Ancak Karamanoğlu, Çelebi Sultan Mehmed’in hışmından korkarak, kendisine iltifat göstermedi. İsa Çelebi bir zaman sağda solda avare dolaştı. Nihayet tekrar Osmanlı topraklarına dönerek, Eskişehir’e geldi. Burada saklandığı haberi bildirilince, Çelebi Sultan Mehmed tarafından ikiyüz kadar asker gönderilerek, bir hamamda gizlendiği sırada ele geçirildi ve oracıkta kaydı görüldü. Cesedi Bursa’ya götürülerek, babasının türbesi yanına defnolundu (1405).

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Şifreleri