Çelebi Sultan Mehmed’in Eflak Üzerine Sefere Çıkması

8 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Çelebi Sultan Mehmed’in Eflak Üzerine Sefere Çıkması

Eflak prensi Mircae, Yıldırım Bayezid zamanında Türk hakimiyetini kabul etmişti. Ancak şehzadeler arasında başlayan saltanat mücadelesi dolayısıyla, Musa Çelebi zamanında vergisini vermediği gibi bu şehzadeye askerî yardımda da bulunmuştu. Akrabası Dan ise, kendisine isyan ederek Osmanlı hükümetine başvurmuştu.

Çelebi Mehmed, Eflak meselesinin halli için 1416 yılında sefere çıktı. Yeni yaptırdığı Yergöğü kalesine gelen Osmanlı padişahı, Mircae’nın Dan’a yardım edilmemesi ricasını reddettikten sonra, iki müddei arasında Eflak ovasında bir çarpışma vukua geldi. Mircae’ya yardım eden Macar kralı Sigismund’a rağmen, Osmanlı’dan yardım alan Dan galip geldi. Macarların kumandanı savaşta öldürüldü. Sonunda Mircae aman diledi ve oğlunu rehin olarak gönderdiği gibi, üç yılık vergisini de peşin ödedi.

Bu seferde, Osmanlı ordusunda Karaman ve Candar beyliklerinin askerleri de hazır bulunmuştu. Savaş Osmanlı-Macar kuvvetlerini karşı karşıya getirdiği için, Türk akıncıları ilk olarak Transilvanya’ya bir akın tertip ettiler ve muvaffakiyetle döndüler. Bundan sonra da akınlar, peş peşe birbirini takip etti.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Şifreleri