Çelebi Sultan Mehmed’in Karaman Seferine Çıkması ve

8 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Çelebi Sultan Mehmed’in Karaman Seferine Çıkması ve İkinci Karaman Seferi

İzmir’den Bursa’ya dönen padişah, Anadolu’da Osmanlı devletinin elinden çıkmış olan yerleri yeniden ele geçirmek ve Bursa şehrini kuşatmak suretiyle ahdine vefa etmeyen Karamanoğlu’nu cezalandırmak üzere, 1414 yılı başlarında yeni bir sefere çıktı. Maiyyetinde İsfendiyar Bey’in oğlu Kasım Bey kumandasındaki Candaroğullarının kuvvetleri de hazır bulunmakta idi. Germiyanoğlu Yakub Bey’in de, erzak ve levazım yardımını alan Sultan Mehmed, Akşehir’den itibaren, Saidili, Beyşehri, Seydişehri, Otlukhisarı ve Hamidili’nden bazı yerleri aldıktan sonra, Karamanoğlu’nun kuvvetlerini mağlup etti. Firar ederek Konya kalesine sığınan ve savunmaya geçen Mehmed Bey, şehri kuşatan Osmanlı kuvvetlerine karşı şiddetle direndi. Çelebi Mehmed, kaleyi kuşattığı sıralarda şiddetli yağmurlar başladı ve Osmanlı ordugahını sel bastı. Epeyce zaiyat veren ve yağmurlar dolayısıyla   bir   başarı    elde   edemeyen   Çelebi   Mehmed, Karamanoğlu ile sulh aktederek geri döndü (1414).

İkinci Karaman Seferi

Osmanlı padişahı, Karamanoğlu Mehmed Bey ile sulh yaptıktan sonra Bursa’ya döndü ise de, burada çok kalmayarak, Canik taraflarına bir sefere çıkmaya mecbur oldu. Ancak yolda iken, Karamanoğlu Mehmed Bey’in sulhu bozduğu ve elden çıkardığı toprakları geri almak için harekete geçtiği haberi geldi. Bu hadiseye çok üzülen Çelebi Mehmed, hareketini iptal ederek, ordusu ile hemen Karamanoğlu’nun üzerine yürüdü.

Konya ovasında Sultan Mehmed’e mağlup olan Karamanoğlu, oğlu Mustafa Bey’i Konya’nın muhafazasına bırakarak, Taşili’ne çekildi. Konya’yı muhasara eden Osmanlı padişahı, rahatsızlandığı bir sırada, vezir-i âzami Bayezid Paşa’nın gayreti ile Karamaoğlu Mehmed Bey’i affetti. Oğlu ile padişahın huzuruna getirilen Mehmed Bey, hüsn-i kabul gördü ve önceki muahede şartları geçerli olmak üzere anlaşma yenilendi. Ancak, bu anlaşma gereğince, Timur tarafından Karamanoğlu’na verilmiş olan Beypazarı, Sivrihisar, Akşehir, Yalvaç, Beyşehir ve Seydişehir tekrar Osmanlı İmparatorluğu’na bağlandı. Ayrıca, Karamanoğlu, Osmanlı padişahının seferlerine askerî yardım yapmakla da mükellef kılındı (1415).

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.