Çelebi Sultan Mehmed’in Rumeli’ye Geçişi ve Ölümü

9 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Çelebi Sultan Mehmed’in Rumeli’ye Geçişi ve Ölümü

Bursa’da bir süre dinlenen Çelebi Mehmed, 1421 ilkbaharında, Gelibolu üzerinden Edirne’ye hareket etti. Osmanlı padişahının bu ani geçişinin nedenini ve kendisi hakkındaki tasavvurlarını öğrenmek isteyen imparator Manuel, Leontarius’u Edirne’ye elçi olarak gönderdi. Elçiyi memnuniyetle kabul eden padişah, hastalığını bahane ederek görüşmesini erteledi.

Çelebi Sultan Mehmed’in rahatsızlığı, bir av esnasında, ormandan çıkan bir domuza mızrak atarken inen nüzul ile başlamıştı. Baygın bir halde atından düşen padişahı, sarayına getirdiler. Tabipler tedavisi için gerekeni yaptılar ise de faydası olmadı. İyi olamayacağını anlaması üzerine vezirleri Bayezid, Paşa, Çandarlızade İbrahim ve Hacı İvaz Paşaları yanma davet etti; “…başın yastığa kodu. Vezirleri cem etti. ‘Tiz ulu oğlum Murad’ı getirin!’ dedi. Çaşnibaşı Elvan Bey’i gönderdi. Eyitti: “Ben hod bü döşekten kurtulmazın. Murad gelmeden ben ölürün. Memleket birbirine dokuşur. Tedarik edin, benim vefatım duyulmaya!”

O sırada Amasya valisi bulunan büyük oğlu şehzade Murad’ın hemen Edirne’ye getirilmesini isteyen padişah, diğer iki küçük oğlunu da, katledilmemesi için Bizans imparatorunun yanına göndermiştir. Padişahın ani hastalığından heyecanlanan asker onu görmek istediği için, Çelebi Sultan Mehmed, güçlükle divan mahalline çıkarılarak asker teskin edilmiştir.

Çelebi Sultan Mehmed, bir aydan az bir süre hasta yattıktan sonra, Mayıs 1421’de vefat etti. Vefatından önce dili tutulmuştu. Ölümünün kesin tarihi (gün olarak) bilinmemektedir.

Padişahın ölümü; dahilî karışıklıkların çıkmaması ve elçileri henüz Edirne’den ayrılmamış olan Bizans imparatorunun, Mustafa Çelebi’nin Çelebi Sultan Mehmed hayatta olduğu müddetçe salıverilmeyeceği taahhüdünün hükümsüz kalması endişesiyle açıklanmamıştı. Ölüm hadisesinin kırk gün kadar gizlenmesi, devlet ricali için hayli zor olmuştur. Nitekim, elçi, aradan bir hayli zaman geçtiği ve ordunun mühim bir kısmı Anadolu’ya geçirildiği halde, hala padişah tarafından kabul edilmemesinden endişelenmiş, nihayet bir yolunu bularak, Çelebi Sultan Mehmed’in ölümünü öğrenerek, durumu ulaklarla Manuel’e bildirmek istemiştir. Vezirlerin yolları tutturmaları dolayısıyla, bu ulaklar Bizans’a gidememesi üzerine, Bizans elçisi Leontorius Dimitrius, padişahının ölüm haberini imparatoruna deniz yolu ile ulaştırmıştır.

Cesedi mumyalanan padişahın cenazesi, Sultan II. Murad’ın Bursa’ya gelerek 25 Haziran 1421’de Osmanlı tahtına çıkması üzerine, Edirne’den bu   şehre   getirildi.  Büyük  bir  cenaze merasiminden sonra, kendisi tarafından yaptırılan Yeşil Türbe’ye konuldu.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kartları – 2